Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Hoe wordt uw bedrijfswagen belast in 2016?

Gepubliceerd op 18-12-15

Indien uw vennootschap een bedrijfswagen heeft, dan kan u zich misschien de vraag stellen of u voor het gebruik van die wagen belastbaar bent op een voordeel? Hierna geven we u een korte toelichting over de algemene regels voor inkomstenjaar 2016 en bespreken we een aantal opties om het belastbaar voordeel te ontwijken of te verminderen.

U rijdt minstens 1 kilometer privé?

Indien u de wagen nooit gebruikt om privé kilometers af te leggen, dan bent u niet belastbaar op een voordeel. Dit is logisch aangezien u de wagen uitsluitend gebruikt om echte beroepskilometers af te leggen (bijvoorbeeld bezoeken aan klanten of leveranciers). Indien u kan bewijzen dat alle kilometers echte beroepskilometers zijn, dan zal u dus niet belast worden op een voordeel. Dit principe is ook door de rulingcommissie bevestigd (Ruling nr.2012.095 dd. 8 mei 2012). Opgelet, privé kilometers zijn niet alleen echte privé verplaatsingen (bijvoorbeeld een weekend aan de kust), maar ook de kilometers die u aflegt tussen uw werkelijke verblijfplaats en uw vaste plaats van tewerkstelling (zgn woon-werk kilometers). Zodra u dus één privé reisje doet of minstens één keer met uw wagen van uw woonplaats naar uw werkplaats gaat, dan is er een privé gebruik en bent u belastbaar op een voordeel...

Forfaitaire berekening van het voordeel

Het voordeel wordt berekend i.f.v. de cataloguswaarde van de wagen en een CO2%. De berekeningsformule ziet er als volgt uit: (cataloguswaarde x leeftijdscorrectie) x 6/7 x CO2%.

De cataloguswaarde is de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en werkelijk betaalde belasting over de toegevoegde waarde, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno.

De cataloguswaarde wordt vermenigvuldigd met een percentage gaande van 100 tot 70% teneinde rekening te houden met de periode die is verstreken vanaf de datum van eerste inschrijving van het voertuig bij de Directie voor de Inschrijving van de Voertuigen. Dat percentage bedraagt 100% bij wagens waarvoor 0 tot 12 maanden verstreken zijn sinds de eerste inschrijving; 94% wanneer 13 tot 24 maanden verstreken zijn; 88% wanneer 25 tot 36 maanden verstreken zijn; 82% wanneer 37 tot 48 maanden verstreken zijn; 76% wanneer 49 tot 60 maanden verstreken zijn; en 70% wanneer meer dan 60 maanden verstreken zijn. Niet onbelangrijk om te weten is dat "een begonnen maand" voor "een volledige maand" telt. De cataloguswaarde wordt dus per jaar anciënniteit van de wagen met 6% verminderd, zonder dat deze waarde kleiner mag zijn dan 70% van de oorspronkelijke waarde.

De CO2% is gelijk aan 5,5% voor een uitstoot van 89 gram/km van een dieselmotor of een uitstoot van 107 gram/km van een benzinemotor. Indien de wagen meer CO2 uitstoot dan moet u 0,1% toevoegen per gram CO2 uitstoot dat 89 of 107 gram overstijgt. Indien de wagen minder CO2 uitstoot dan moet u 0,1% aftrekken per gram CO2 uitstoot dat onder de 89 of 107 gram is. De CO2% bedraagt maximaal 18% en minimaal 4%.

Cijfervoorbeeld

Peter heeft een splinternieuwe Audi A6 (dieselmotor) met een CO2 uitstoot van 200 gram/km en een cataloguswaarde van 50.000 €. Indien Peter de wagen privé gebruikt, dan bedraagt het belastbaar voordeel voor het eerste jaar 7.114,29 €, namelijk 50.000 € x 6/7 x 16,6% (d.i. 5,5% + (0,1% x (200 – 89))). Voor het tweede jaar wordt de cataloguswaarde verminderd met 6% en is het belastbaar voordeel dan 6.687,43 €.

Bedrijfswagen enkel laten gebruiken door uw echtgenote die geen bedrijfsleider is?

Indien uw echtgenote geen bedrijfsleider is van de vennootschap, dan zou u kunnen denken dat u gewoon de wagen door uw echtgenote moet laten gebruiken. Dit is niet zonder risico. Inderdaad, de fiscus heeft in een circulaire van 5 november 2013 beslist dat u ook in zo'n situatie in principe belastbaar bent op het forfaitair voordeel.

Eigen bijdragen?

Een eerste mogelijkheid om het belastbaar voordeel te verminderen of te compenseren is om een eigen bijdrage te storten aan de werkgever of vennootschap. In ons voorbeeld zou Peter jaarlijks bijvoorbeeld voor 1.200 € (100 €/maand) kunnen bijdragen zodat zijn voordeel voor het eerste jaar vermindert tot 5.914,29 € (7.114,29 € - 1.200 €). De eigen bijdrage heeft ook tot gevolg dat de zgn verworpen uitgaven (d.i. een fiscaal niet-aftrekbare beroepskost) bij de werkgever of vennootschap lager zijn zodat de belastbare winst van de werkgever of vennootschap ook lager is.

Aftrek werkelijke beroepskosten?

Rik kan ook zijn belastbaar voordeel compenseren met de aftrek van de werkelijke beroepskosten. Zo kan hij naast alle andere beroepskosten 0,15 € per woon-werk kilometer aftrekken. M.a.w. hoe groter de afstand tussen de woonplaats en de vaste werkplaats hoe groter de aftrek is! De woon-werk afstand is geen criterium meer voor de berekening van het voordeel meer maar blijft wel relevant voor de berekening van de werkelijke beroepskosten m.b.t. de woon-werk kilometers. Let wel, volgens de nieuwe wet mag de aftrek van 0,15 € per woon-werk kilometer niet hoger zijn dan het belastbaar voordeel van de bedrijfswagen eventueel verhoogd met de eigen bijdragen van de werknemer of bedrijfsleider.

Bedrijfswagen vervangen door eigen personenwagen?

Bedrijfsleiders met dure of vervuilende bedrijfswagens zouden in bepaalde situaties er voordeel bij hebben om de bedrijfswagen uit de vennootschap te halen en de wagen op hun persoonlijke naam te zetten. Let wel, hierbij zal een nieuwe belasting voor inverkeerstelling verschuldigd zijn. De bedrijfsleiders zouden vervolgens de wagen die ze in hun persoonlijk vermogen hebben fiscaalvriendelijk kunnen verhuren aan de vennootschap of een belastingvrije kilometervergoeding kunnen vragen aan de vennootschap voor de beroepsmatige kilometers die voor de vennootschap gereden worden (maximaal 0,3412 €/km voor de periode van 1 juli 2015 tot 30 juni 2016).

Gregory

Gregory

fiscaal adviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.