Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Het Zomerakkoord: Is uw vennootschap vanaf 2018 belastbaar op beleggingsmeerwaarden?

Gepubliceerd op 29-08-17

In het zomerakkoord heeft de federale regering beslist om de vennootschapsbelasting te hervormen. De hervorming bestaat uit positieve maatregelen maar ook uit compensatiemaatregelen. Eén van de compensatiemaatregelen is dat de fiscale vrijstelling van meerwaarden op aandelen strenger wordt. Dit betekent dat beleggingsmeerwaarden vanaf 2018 belastbaar worden ! Hierna een woordje uitleg.

Hoe worden beleggingsmeerwaarden op aandelen vandaag belast ?

Vennootschappen die beleggen in aandelen (bijvoorbeeld in een bevek) die in waarde zijn gestegen kunnen de aandelen verkopen met een meerwaarde. De meerwaarden op aandelen die een kmo of een grote vennootschap realiseert zijn belastbaar aan 25,75% indien de vennootschap de aandelen sinds minder dan 1 jaar in volle eigendom had. De meerwaarden die een kmo-vennootschap realiseert op aandelen die ze méér dan 1 jaar in volle eigendom had op het ogenblik van de verkoop, zijn niet belastbaar en dus vrijgesteld. Er is geen vereiste van een minimale participatie om te kunnen genieten van de vrijstelling. Let wel, een grote vennootschap die meerwaarden realiseert op aandelen die ze voor méér dan 1 jaar in volle eigendom had op het ogenblik van de verkoop, moet een belasting betalen van 0,412%.

Hoe worden beleggingsmeerwaarden op aandelen belast vanaf 2018 ?

Het zomerakkoord bepaalt dat de 0,412%-belasting voor een grote vennootschap wordt afgeschaft maar dat de vrijstelling strenger wordt. De meerwaarde zal namelijk vrijgesteld zijn indien de beleggingsparticipatie minimaal 2.500.000 euro bedraagt of minstens 10% van het kapitaal van de vennootschap waarin wordt belegd. Een kmo-vennootschap die in aandelen belegt heeft vaak een participatie die lager is dan 2.500.000 euro of lager is dan 10%. Indien ze die aandelen met een meerwaarde verkoopt, dan zal die meerwaarde vanaf aanslagjaar 2019 (boekjaar dat ten vroegste start op 1 januari 2018) belastbaar zijn aan 20,40% of 29,58%.

Het wetsontwerp is op 14 december ingediend in het parlement. Als het wetsontwerp niet wordt aangepast, dan worden de eventuele meerwaarden op de beleggingen van uw vennootschap belastbaar vanaf 1 januari 2018 (indien boekjaar van de vennootschap overeenstemt met het kalenderjaar). Neem dus zeker contact op met uw financiële instelling en uw fiscale adviseur om dit te bespreken en om eventueel de aandelen die reeds een hoge latente meerwaarde hebben opgelopen te verkopen vóór 1 januari!

Gregory

Gregory

fiscaal adviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.