Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Fiscale gunstmaatregelen voor kleine vennootschappen

Gepubliceerd op 14-12-15

Naar aanleiding van de omzetting van de Europese boekhoudrichtlijn kreeg de notie van een kleine vennootschap een aangepaste invulling. De insteek van Europa is gericht op de vereenvoudiging van de financiële rapporteringverplichting. Om deze doelstelling te bereiken werd het befaamde artikel 15 in het Wetboek Vennootschappen aangepast. Naast de impact op de boekhoudkundige verplichtingen heeft deze wijziging echter op gevolgen op andere gebieden.

Klein voor vennootschapsrecht en boekhouding


 Conform het nieuwe artikel 15 W.Venn. wordt een vennootschap als klein aanzien indien onderstaande criteria overschreven worden. In vergelijking met het oude artikel zal er minder snel sprake zijn van een overschrijding.

Naast het optrekken van de grenzen werden er nog een aantal wijzigingen doorgevoerd in het kader van verbonden groepsvennootschappen.

Waar voorheen de bovenstaande grenzen op geconsolideerde basis moesten worden bekeken, is dit onder de huidige regelgeving enkel nog maar in twee specifieke situatie. Dit wanneer de vennootschap een “moedervennootschap” is of wanneer de vennootschap deel uitmaakt van “consortium”.

Deze nieuwe regels zullen van toepassing zijn voor de boekjaren die aanvangen na 31 december 2015 en zullen er voor zorgen dat er meer vennootschappen kunnen kwalificeren als een kleine vennootschap in de vennootschapsrechterlijke zin.

Met betrekking tot de rapporteringverplichtingen kan een kleine vennootschap genieten van onderstaande versoepelingen:

Klein voor belastingen

Aangezien de fiscale wetgever in het WIB vaak verwijst naar art 15 W.Venn voor de toepassing van verschillende fiscale gunstmaatregelen, zou deze wetswijziging fiscaal verregaande gevolgen hebben.

De fiscale wetgever heeft echter ingegrepen en er voor gezorgd dat deze wetwijziging fiscaal quasi neutraal doorgevoerd zal worden. In het kader van de fiscale wetgeving zullen de criteria van het nieuwe art. 15. W.Venn nog steeds op geconsolideerde basis toegepast moeten worden.

Indien er boekhoudkundig geen consolidatie opgemaakt wordt, kan de vennootschap kiezen voor een “vereenvoudigde alternatieve” consolidatie waarbij de bovenstaande criteria verhoogd worden met 20%.

Onderstaand nog een kort overzicht van de voornaamste fiscale gunstmaatregelen voor een kleine vennootschap:

Anse

Anse

accountant - belastingconsulent

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.