Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Energiefactuur na 1 jaar in de vuilbak?

Gepubliceerd op 24-06-15

Er heerste de afgelopen jaren onduidelijkheid omtrent de verjaring van schulden van consumenten voor de levering van elektriciteit en aardgas. Concreet stelde zich de vraag of deze schulden nu verjaren na tien jaar (artikel 2262 bis B.W), na vijf jaar (artikel 2277 B.W) of na één jaar (artikel 2272 lid 2 B.W).

De vijfjarige verjaringstermijn

In de rechtspraak en rechtsleer greep men bijna automatisch naar de vijfjarige verjaringstermijn. Deze termijn strekt ertoe de schuldenaar te beschermen tegen een opeenstapeling van achterstallige periodieke schulden uit een zelfde rechtsverhouding (bijvoorbeeld een abonnement of een leveringsovereenkomst). Men verdedigde de toepasselijkheid van deze verjaringstermijn precies omdat de schulden voor de levering van elektriciteit en aardgas hun oorsprong vinden in een overeenkomst.

De eenjarige verjaringstermijn

Volgens artikel 2272 tweede lid B.W. verjaart de vordering van kooplieden, wegens de koopwaren die zij verkopen aan personen die geen koopman zijn, na één jaar. Deze korte, kwijtende verjaringstermijn steunt op een vermoeden van contante betaling van kleine schuldvorderingen die in principe niet schriftelijk worden afgehandeld, aldus de heersende rechtspraak.

Hof van Cassatie verduidelijkt

In haar arrest van 8 januari 2015 schept het Hof van Cassatie duidelijkheid door te stellen dat schulden van consumenten voor de levering van elektriciteit en aardgas verjaren na één jaar (artikel 2272 B.W).

Het Hof stelt dat elektriciteit en aardgas producten (goederen) zijn en geen diensten. Houders van een leveringsvergunning voor elektriciteit en aardgas zijn bovendien kooplieden.

Volgens het Hof is het bestaan van een overeenkomst geen reden om de toepassing van de eenjarige verjaringstermijn (artikel 2272 B.W) uit te sluiten. Door hierover anders te oordelen, zou men een voorwaarde aan de wettekst toevoegen, hetgeen de wetgever niet heeft gewild.

Als consument kijk u best uw factuur goed na teneinde na te gaan of er geen verjaarde schuld wordt ingevorderd.

 

Freia

Freia

juridisch adviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.