Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Een fiscaalvriendelijke winstpremie voor uw personeel?

Gepubliceerd op 13-12-18

Het zomerakkoord heeft een nieuw flexibel en fiscaalvriendelijk verloningssysteem ingevoerd dat u toelaat om een bonus te geven aan uw personeel, namelijk de winstpremie. Hierna een woordje uitleg.

Uw vennootschap kan een deel van haar winst toekennen aan haar werknemers in de vorm van een winstpremie. Dankzij dit verloningssysteem kan u op een eenvoudige manier uw werknemers betrekken in de positieve resultaten van uw vennootschap. In tegenstelling tot een verloning met gratis werkgeversaandelen worden de werknemers geen aandeelhouders van uw vennootschap als ze een winstpremie ontvangen. Ze hebben ook geen verworven rechten voor een winstpremie in de toekomst. Met andere woorden, uw vennootschap is ieder jaar vrij om een winstpremie toe te kennen of niet.

Identieke of gecategoriseerde winstpremie

Er bestaan twee soorten winstpremies, de identieke en de gecategoriseerde winstpremie. Bij een identieke winstpremie zal iedere werknemer dezelfde premie krijgen. Iedere werknemer krijgt dan bv. 1.000 € of bv. 2% van zijn/haar bruto jaarloon. Bij een gecategoriseerde winstpremie wordt het personeel eerst onderverdeeld in categorieën (bv. kaderleden en niet-kaderleden) en vervolgens kan u binnen iedere categorie een premie toekennen (bv. 2.000 € voor een kaderlid en 1.500 € voor een niet-kaderlid).

Indien een aantal voorwaarden, grenzen en formaliteiten vervuld zijn, dan kan een winstpremie met een lage (para)fiscale druk worden uitgekeerd. De (para)fiscale druk lichten wij u toe aan de hand van drie vergelijkende cijfervoorbeelden.

     Voorbeeld 1

     Nvt (niet van toepassing)

 

     Voorbeeld 2

 

     Voorbeeld 3

 

De voorbeelden tonen duidelijk aan dat een gewone bonus zwaar belast wordt.

Een niet-recurrente resultaatsgebonden voordeel of kortweg de loonbonus, heeft als voordeel dat die niet belastbaar is en een totale (sociale) druk heeft van slechts 34,64% (33% werkgeversbijdrage en 13,07% werknemersbijdrage). Maar de loonbonus heeft ook nadelen zoals een zware administratieve werklast. Bovendien is een loonbonus wettelijk beperkt tot 3.313 € bruto.

De voor- en nadelen

Een winstpremie heeft de volgende voordelen:

  • Administratief eenvoudig voor een identieke winstpremie. De toekenning kan eenvoudig beslist worden in de algemene vergadering die de jaarrekening goedkeurt;
  • Vrijgesteld in de personenbelasting maar onderworpen aan een taks van 7%.

De winstpremie heeft als nadeel dat die niet aftrekbaar is voor uw vennootschap. In onze voorbeelden houden we dan ook rekening met de vennootschapsbelasting (basistarief van 29,58%) om de totale brutoloonkost te berekenen. De winstpremie mag ook niet gebruikt worden om het bestaand loon in een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst te vervangen.

De winstpremie geeft een vennootschap een extra manier om zijn personeel te verlonen en te laten delen in de winst. Het is dus zeker interessant om de verschillende opties met elkaar te vergelijken om de juiste keuze te maken.

Gregory

Gregory

fiscaal adviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.