Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

De nieuwe Vlaamse woonbonus vanaf 1 januari 2016

Gepubliceerd op 11-12-15

Leningen die zijn afgesloten vanaf 1 januari 2016 zullen in Vlaanderen nog slechts recht geven op één belastingvoordeel, de zgn geïntegreerde Vlaamse woonbonus. Om te kunnen genieten van de nieuwe Vlaamse woonbonus, zal het niet langer de 'enige' woning van de belastingplichtige moeten zijn. Hierna een woordje uitleg.

 

De Vlaamse woonbonus voor woningkredieten van vóór 1 januari 2016

Indien u een lening van na 1 januari 2005 heeft lopen op uw eigen woning, dan komt die lening onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor de Vlaamse woonbonus. De woning dient dan uw enige én eigen woning te zijn op 31 december van het kredietjaar.

De woning moet 'eigen' zijn. Met andere woorden het moet gaan om uw gezinswoning die u werkelijk bewoont. Op de bewoningsverplichting bestaan er uitzonderingen. Zo zal een woning die u op die datum (nog) niet bewoont wegens (ver)bouwwerkzaamheden toch fictief geacht worden u gezinswoning te zijn.

De woning moet ook uw 'enige' woning zijn. U mag dus niet al eigenaar zijn van een andere woning, noch in volle eigendom noch in blote eigendom. Ook op die voorwaarde bestaan er uitzonderingen. Voor de beoordeling van het enig karakter van uw gezinswoning wordt geen rekening gehouden met een woning die u in mede-eigendom heeft geërfd of een woning die u op de vastgoedmarkt te koop heeft aangeboden. Een woning die u bijvoorbeeld via een schenking in blote eigendom heeft verkregen wordt wel mee in rekening gebracht. Iedere woning die u later zou kopen of bouwen komt dan niet meer in aanmerking komt voor de Vlaamse woonbonus. De kapitaalaflossingen komen dan in aanmerking voor een (lagere) Vlaamse belastingvermindering voor het zgn langetermijnsparen. De interesten zullen slechts recht geven op een Vlaamse belastingvermindering voor zgn 'gewone interesten' indien de lening is afgesloten vóór 1 januari 2015 en de mate u andere belastbare onroerende inkomsten heeft ...

We kunnen dit verder illustreren met een eenvoudig voorbeeld waarin de ouders hun zoon de blote eigendom van een woning hebben geschonken of samen met hun zoon zijn overgegaan tot een gesplitste aankoop van een woning, namelijk het vruchtgebruik door de ouders en de blote eigendom door de zoon. Indien de zoon in 2015 een hypothecair woningkrediet afsluit voor de aankoop of bouw van zijn gezinswoning, dan zal de lening niet in aanmerking komen voor de Vlaamse woonbonus. De woning is op 31 december 2015 immers niet zijn enige woning omdat hij al de blote eigendom heeft op de eerste woning. De betaalde kapitaalaflossingen (wettelijk beperkt tot 2.280 euro) zullen recht geven op een Vlaamse belastingvermindering voor het langetermijnsparen tegen een vast percentage van 30pct. De maximale belastingvermindering bedraagt dus 684 euro (2.280 euro x 30pct). De betaalde interesten geven geen enkel recht geven op een belastingvoordeel.

De geïntegreerde Vlaamse woonbonus voor woningkredieten vanaf 1 januari 2016

Indien u al eigenaar bent van een andere woning op 31 december van het kredietjaar, dan zal u voor leningen afgesloten vanaf 1 januari 2016 toch nog recht hebben op de Vlaamse woonbonus. De voorwaarde dat de woning uw enige woning moet zijn op 31 december van het kredietjaar wordt dus geschrapt. Bijgevolg worden de Vlaamse fiscale voordelen voor langetermijnsparen en gewone interesten dan ook afgeschaft voor leningen vanaf 1 januari 2016.

Hernemen we even ons voorbeeld van de ouders en hun zoon die reeds de blote eigendom heeft op een eerste woning. Indien de zoon een hypothecaire lening afsluit vanaf 1 januari 2016 voor de aankoop of bouw van zijn (niet enige) gezinswoning, dan zal de lening (in tegenstelling tot een lening die hij zou hebben afgesloten in 2015) wel recht geven op de Vlaamse woonbonus. De uitgaven (zowel de kapitaalaflossingen als de interesten) kunnen dan tot maximaal 1.520 euro recht geven op een belastingvermindering berekend aan een vast percentage van 40pct. De belastingvermindering bedraagt dan maximaal 608 euro (1.520 euro x 40pct)...

De voorwaarden en belastingvoordelen voor woningkredieten zijn zeer complex. Laat u vooraf goed adviseren door een fiscaal adviseur.

Gregory

Gregory

fiscaal adviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.