Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

De nieuwe pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ)

Gepubliceerd op 04-01-18

Tot nu toe konden zelfstandigen zonder vennootschap maar beperkt een aanvullend pensioen opbouwen. Vanaf 2018 komt hier verandering in en wordt de nieuwe pensioenovereenkomst voor zelfstandigen of de POZ een feit. Nu kan een zelfstandige zonder vennootschap net zoals een zelfstandige bedrijfsleider ook een aanvullend pensioen opbouwen. Deze laatste kan namelijk een aanvullend pensioen opbouwen via een groeps- of IPT-verzekering, iets wat niet mogelijk is als zelfstandige bedrijfsleider zonder vennootschap. De nieuwe POZ is dus een aanvulling op het bestaande systeem van het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) en bestaat dus zowel voor zelfstandigen zonder vennootschap als voor bedrijfsleiders.

Wie kan een VAPZ afsluiten?

Niet alleen zelfstandigen zonder vennootschap in hoofdberoep, maar ook zelfstandigen in bijberoep kunnen een VAPZ afsluiten indien ze voldoende hoge inkomsten hebben. Daarnaast kunnen meewerkende echtgenoten onder het zgn maxistatuut en zelfstandige bedrijfsleiders van een vennootschap een VAPZ afsluiten

Wat is het voordeel van een VAPZ?

De VAPZ is populair en heeft meerdere voordelen. Om te beginnen bouwt de zelfstandige een aanvullend pensioen op met VAPZ-premies. Die premies zijn fiscaal aftrekbaar tot een bepaald maximumbedrag waardoor het netto beroepsinkomen van de zelfstandige lager is. Dit resulteert dan weer in een besparing van zowel de sociale zekerheidsbijdragen als de personenbelasting. Deze fiscale besparing kan oplopen tot 50% van de gestorte premie. Tot slot is de zelfstandige belastbaar op zgn fictieve omzettingsrenten bij de uitkering van het eindkapitaal.

Bepaalde medische beroepen kunnen naast een klassiek VAPZ-contract, eventueel ook een riziv-overeenkomst afsluiten. De fiscale voordelen en de eindtaxatie van zo’n riziv-contract zijn gelijkaardig aan die van een VAPZ-contract.

Wie kan de nieuwe POZ afsluiten?

Zowel zelfstandigen zonder vennootschap als meewerkende echtgenoten kunnen de nieuwe POZ afsluiten. Met andere woorden, dezelfde personen die de VAPZ kunnen afsluiten met uitzondering van de zelfstandige bedrijfsleiders. De uitsluiting van de bedrijfsleiders is logisch aangezien zij al via hun vennootschap een aanvullend pensioen kunnen opbouwen via een groeps- of een IPT-verzekering.

Wat is het voordeel van een POZ?

Een zelfstandige bouwt een aanvullend pensioen op met POZ-premies. Die premies geven recht op een belastingvermindering van 30% in de mate dat de zgn 80%-grens niet is bereikt. Een POZ-premie geeft dus m.a.w. recht op een belastingvermindering in de mate dat daarmee geen pensioenkapitaal wordt gevormd dat 80% van het wettelijk rustpensioen en het reeds opgebouwd aanvullend pensioen (meestal in het kader van een VAPZ) overschrijdt. In tegenstelling tot de VAPZ is er een premietaks van 4,4% verschuldigd op de POZ-premies. Bij de uitkering van het eindkapitaal is een voordelige eindbelasting van 10% (+ gemeentebelasting) verschuldigd. Tot slot zal er ook een riziv-bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage van 0 tot 2% worden ingehouden.

Kiezen voor een POZ?

Een VAPZ is in de regel interessanter maar indien de zelfstandige de maximale VAPZ-premie aftrekt en er eventueel nog ruimte is voor de storting van een POZ-premie die recht geeft op een effectieve belastingvermindering, dan kan het nuttig zijn om een POZ te sluiten als een aanvulling op een VAPZ… Let wel, er bestaan nog andere interessante aanvullende pensioenvormen. Zo kan een zelfstandige bijvoorbeeld een aanvullend pensioenkapitaal opbouwen via een klassieke individuele levensverzekering. Die laatste vorm is fiscaal vaak ook interessanter dan een POZ…

Vanaf wanneer kan een POZ worden afgesloten?

Het wetsontwerp dient eerst nog door het parlement te worden goedgekeurd. Daarna zal de wet gepubliceerd worden in het staatsblad. Drie maanden na deze publicatie zal de wet effectief in werking treden. Vanaf dan zal het dus mogelijk zijn een POZ-contract af te sluiten.

Gregory

Gregory

fiscaal adviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.