Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

De groepsbijdrage

Gepubliceerd op 19-11-18

Ondernemers met meerdere vennootschappen worden soms geconfronteerd met het probleem dat ze de winst van een vennootschap niet kunnen compenseren met het verlies van een andere vennootschap. Daar komt nu verandering in vanaf het boekjaar 2019 dankzij de zgn groepsbijdrage. Hierna een woordje uitleg.

België kent geen fiscale consolidatie

In tegenstelling tot de meeste Europese landen kent België geen systeem van fiscale consolidatie waarbij er twee of meerdere groepsvennootschappen één gezamenlijke belastingaangifte indienen. Dit heeft als nadeel dat de winst van een groepsvennootschap A niet kan worden gecompenseerd met het verlies van een andere groepsvennootschap B. De winst van A wordt dus effectief belast en het verlies van B wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.

De nieuwe groepsbijdrage

Vanaf aanslagjaar 2020 verbonden aan een boekjaar dat ten vroegste is gestart vanaf 1 januari 2019 kunnen bepaalde groepsvennootschappen hun winsten en verliezen met elkaar compenseren. Dit is enkel mogelijk in de volgende 3 situaties:

  1. Een moedervennootschap compenseert haar winst met het verlies van een dochtervennootschap;
  2. Een dochtervennootschap compenseert haar winst met het verlies van een moedervennootschap;
  3. Een zustervennootschap A compenseert haar winst met het verlies van een zustervennootschap B.

Niet alle moeder-, dochter- en zustervennootschappen komen in aanmerking. Zo moet de moedervennootschap sinds minstens 5 jaar een rechtstreekse participatie hebben van minstens 90% in de dochtervennootschap. Ook de zustervennootschappen A en B moeten beiden sinds minstens 5 jaar voor minstens 90% worden aangehouden door een gezamenlijke moedervennootschap. Er is een specifieke regel voor de berekening van de 5-jarige termijn maar als de vennootschappen sinds 1 januari 2016 aan die voorwaarde voldoen, dan komen zij in aanmerking.

De complexe regeling van de groepsbijdrage kan als volgt worden samengevat: De winstgevende vennootschap A sluit een overeenkomst af met de verlieslatende vennootschap B. De overeenkomst bepaalt dat A een groepsbijdrage doet aan B t.b.v. het verlies van B. Die groepsbijdrage is louter fiscaal en is geen effectieve vermogensoverdracht van A naar B. De vennootschap A zal die groepsbijdrage aftrekken van haar winst. De aftrek betekent dan ook een lagere winst voor A en dus ook een lagere vennootschapsbelasting. De vennootschap B heeft na de bijdrage geen verlies meer en kan er dus ook geen meer overdragen naar het volgende boekjaar. Opgelet, vennootschap A zal wel effectief een vergoeding moeten storten aan B t.b.v. de belastingbesparing die A heeft genoten dankzij de aftrek van de groepsbijdrage.

Voorbeeld

U heeft een holding die het boekjaar 2019 (aj. 2020) eindigt met een verlies van 50.000 €. De onderliggende familiale exploitatievennootschap draait goed en eindigt het boekjaar 2019 (aj. 2020) met een winst van 100.000 €. Aangezien een de exploitatievennootschap een dochtervennootschap is, kan zij nooit genieten van het verlaagd belastingtarief van 20,40% en wordt ze belast aan het tarief van 29,58%. M.a.w. de exploitatievennootschap moet in principe 29.580 € vennootschapsbelasting betalen voor het boekjaar 2019…

Indien alle voorwaarden vervuld zijn, dan kan uw holding en de exploitatievennootschap een groepsbijdrage-overeenkomst afsluiten. Hierin kan worden overeengekomen dat de exploitatievennootschap een groepsbijdrage van 50.000 € doet aan de holding. Dit betekent dat de exploitatievennootschap niet op 100.000 € maar op 50.000 € wordt belast. De exploitatievennootschap moet zo 14.790 € belastingen betalen i.p.v. 29.580 €. Die besparing zal zij op een fiscaal neutrale manier effectief moeten storten aan de holding. De holding heeft met de groepsbijdrage uiteraard geen overdraagbaar verlies meer.

De groepsbijdrage is een maatregel die fiscale opportuniteiten biedt. Samen met de andere maatregelen van het zomerakkoord, is het sterk aangeraden om de fiscale situatie van uw groepsvennootschappen te screenen op mogelijke optimalisaties.

Gregory

Gregory

fiscaal adviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.