Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

De aansluiting als zelfstandige in bijberoep voor u uitgeklaard

Gepubliceerd op 16-09-16

Het is voor de zelfstandige niet altijd duidelijk wanneer hij kan aansluiten in bijberoep. Hangt dit af van het inkomen dat hij zal verdienen of het aantal uren dat hij als zelfstandige zal werken? Wordt hij automatisch zelfstandige in hoofdberoep wanneer hij een bepaalde inkomstengrens overschrijdt? Enkel als eenmanszaak in bijberoep of kan dit ook als de zelfstandige werkt met een vennootschap?

Wanneer kan ik aansluiten als zelfstandige in bijberoep?

U kan niet vrij kiezen om aan te sluiten als zelfstandige in bijberoep. Een aansluiting als zelfstandige in bijberoep is slechts mogelijk wanneer u naast uw zelfstandige activiteit:

U werkt in loonverband?

U dient als werknemer of ambtenaar minstens halftijds in loondienst te zijn of als contractuele in het onderwijs voor minstens 5/10 van een volledig uurrooster te werken. Voor vastbenoemde leerkrachten geldt dat zij minstens 6/10 van een volledig uurrooster dienen te werken.

U geniet van een vervangingsinkomen naast uw zelfstandig inkomen?
Onder bepaalde voorwaarden, eigen aan elk stelsel van uitkeringen, kunt u genieten van een aansluiting als zelfstandige in bijberoep.

Zo kan de arbeidsongeschikt erkende werknemer een zelfstandige activiteit uitoefenen indien hij hiervoor voorafgaandelijk toelating verkreeg van de adviserend geneesheer. De beroepsinkomsten uit deze toegelaten activiteit zijn echter niet onbeperkt cumuleerbaar met de uitkeringen en bijgevolg zullen deze uitkeringen dus eventueel verminderd worden.

Het is onmogelijk om elk situatie te overlopen in het bestek van dit artikel. U doet er dus goed aan u voorafgaandelijk te informeren bij uw uitbetalingsinstelling welke voorwaarden moeten voldaan zijn opdat u met behoud van uw uitkering een zelfstandige activiteit kunt uitoefenen. Immers, u bent maar zelfstandige in bijberoep zolang u de uitkering behoudt!

U werkt niet in loonverband maar bouwt recht op een rust- of invaliditeitspensioen op
We denken hierbij aan de uitbetaling van de opzegvergoeding of het genot van een loopbaanonderbreking of tijdskrediet. Ook hier kan men onder bepaalde voorwaarden opteren voor een combinatie met een zelfstandige activiteit. Zolang uw pensioenrechten als loontrekkende of ambtenaar gevrijwaard blijven, blijft uw aansluiting in bijberoep behouden.

U krijg bijvoorbeeld een opzegvergoeding en start als zelfstandige. U wordt beschouwd als zelfstandige in bijberoep zolang u uw vergoeding ontvangt. De voorwaarde is wel dat u voor de opzeg voor minstens 50% was tewerkgesteld (60% als vastbenoemde in het onderwijs).

Conclusie

Noch uw inkomsten als zelfstandige of als werknemer bepalen of je zelfstandige activiteit een hoofd- of bijberoep is, noch de tijd die je aan je zelfstandige activiteit besteedt. Het maakt evenmin uit of u werkt in vennootschapsverband dan wel als eenmanszaak. Enkel wanneer u voldoende uren presteert als loontrekkende of ambtenaar, u een vervangingsinkomen geniet of uw pensioenrechten vrijwaart als loontrekkende of ambtenaar kunt u profiteren van een aansluiting in bijberoep.

Automatisch hoofdberoep vanaf een bepaald inkomen als zelfstandige?

Zoals hierboven aangehaald speelt de omvang van uw inkomen als zelfstandige geen rol bij de beoordeling of u dient aan te sluiten als zelfstandige in bijberoep of in hoofdberoep. Blijft u voldoen aan de hierboven uitgeschreven voorwaarden dan blijft u aangesloten in bijberoep ongeacht de hoogte van uw inkomen. Het misverstand vloeit voort uit de bijdrageberekening. Vanaf een bepaalde inkomensgrens (13 010,66 EUR in 2016) gaat u evenveel bijdragen dienen te betalen als een zelfstandige in hoofdberoep. Uw aansluiting in bijberoep blijft echter behouden.

Isabel

Isabel

juridisch adviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.