Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Bijzondere liquidatiereserve kan ook voor winsten uit 2012 en 2013!

Gepubliceerd op 07-04-15

De programmawet van 19 december 2014 heeft een gunstige fiscale maatregel ingevoerd voor KMO’s, de zgn bijzondere liquidatiereserve. De bijzondere liquidatiereserve laat de aandeelhouders toe om onder bepaalde voorwaarden geld uit de vennootschap te halen tegen een lager belastingtarief. De wet laat dit toe voor winsten vanaf aanslagjaar 2015 (en dus voor winsten vanaf het jaar 2014). Om fiscaal-technische redenen heeft de regering Michel I recent beslist om dit fiscaal gunstregime uit te breiden tot vennootschapwinsten uit de jaren 2012 en 2013.

De wet van 19 december 2014 geeft een KMO vennootschap het recht om de winst van het boekjaar (na betaling van de verschuldigde vennootschapsbelasting) geheel of gedeeltelijk te reserveren en op te nemen in een bijzondere liquidatiereserve op de balans. De opname in de bijzondere liquidatiereserve dient te gebeuren na betaling van een anticipatieve heffing van 10%. De bijzondere liquidatiereserve die jaarlijks mag worden opgebouwd, mag worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. Indien de uitkering gebeurt binnen de vijf jaar na de aanleg van de reserve, dan is een aanvullende belasting van 15% verschuldigd zodat de totale belastingdruk 25% bedraagt (10% + 15%). Indien de uitkering gebeurt na vijf jaar na de aanleg van de reserve, dan is er slechts een aanvullende belasting van 5% verschuldigd zodat de totale belastingdruk 15% bedraagt (10% + 5%)… Beter nog, indien de vennootschap werkelijk wordt ontbonden en vereffend (zgn liquidatie van de vennootschap), dan is er geen aanvullende belasting verschuldigd wanneer de liquidatiereserve wordt uitgekeerd aan de aandeelhouder(s) zodat de totale belastingdruk 10% bedraagt.

De wet laat dit toe voor de vennootschapswinsten vanaf aanslagjaar 2015 (en dus vanaf het jaar 2014). Om fiscaal-technische redenen heeft de federale regering Michel I recent beslist om dit fiscaal regime ook toe te laten voor de vennootschapswinsten die zijn opgebouwd in de jaren 2012 en 2013 en die boekhoudkundig zijn overgedragen naar het jaar 2014 e.v. De uitbreiding is vandaag (7 april 2015) nog geen fiscale wet maar er wordt verwacht dat de uitbreiding snel door het federaal parlement zal worden goedgekeurd.

 

Gregory

Gregory

fiscaal adviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.