Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Belastingvrij bijklussen in de horeca

Gepubliceerd op 14-12-15

Recent werden er een aantal fiscale gunstmaatregelen gepubliceerd voor de horecasector, specifiek gericht om flexibel werk te ondersteunen. Deze maatregelen hebben tot doel de zware loonlast in de horecasector te verminderen en zo het typische “ zwartwerk” tegen te gaan.

Door middel van deze initiatieven heeft de wetgever getracht om de tewerkstelling in de horecasector (paritair comité nr. 302) te ondersteunen en fiscaal aantrekkelijker te maken. Zo wordt vanaf 1 december 2015 de flexi-job ingevoerd en wordt het fiscaal regime voor overuren uitgebreid.

Flexi-job

Een eerst maatregel bestaat uit de invoering van de zogenaamde “flexi-jobs”, waarbij de bezoldigingen van de desbetreffende werknemers voortaan volledig vrijgesteld zijn van belastingen en sociale bijdragen. De werkgever is over deze vergoedingen enkel een bijzondere patronale bijdrage van 25% verschuldigd.

De tewerkstelling in het kader van een “flexi-job” is specifiek gericht op werknemers die reeds bij een andere werkgever een volwaardige tewerkstelling genieten (minstens 4/5 van een voltijdse normale tewerkstelling). Deze tewerkstelling bij de andere werkgever kan maar hoeft niet in de horecasector te zijn.

Om van deze gunstmaatregel te kunnen genieten moet er minimaal een loon uitbetaald worden van 9,50 EUR per uur. Om te kunnen genieten van deze regeling zal er een aangepast registratiesysteem opgezet moeten worden om deze arbeidsprestaties bij te behouden en te registreren.

Fiscaal gunstregime voor overuren

 
Belastingvrij
Een tweede maatregel bestaat in een gunstregeling voor overuren. Voltijdse werknemers kunnen een volledige fiscale en sociale vrijstelling genieten voor de bezoldigingen met betrekking tot overuren in de horecasector. Opmerkelijk is dat de bijzondere patronale bijdrage van 25% hierop niet van toepassing is.

De hier bedoelde vrijstelling voor overuren is vastgelegd op maximaal 300 uren per kalenderjaar of 360 uren per kalenderjaar voor de werknemers tewerkgesteld bij een werkgever die gebruik maakt van het geregistreerde kassasysteem, de zogenaamde witte kassa. Voor deze overuren moet er geen overwerktoeslag betaald worden.

Belastingvermindering
Daarnaast wordt in de personenbelasting de bestaande belastingvermindering voor overuren gepresenteerd onder het stelsel van overwerktoeslag uitgebreid. Met betrekking tot de horecasector wordt de grens waarop de belastingvermindering van toepassing is opgetrokken van 180 naar 360 overuren en werd de voorwaarde van een geregistreerde kassa geschrapt. Vanzelfsprekend is deze belastingvermindering niet te combineren met de volledige vrijstelling voor overuren.

Vrijstelling doorstortingsverplichting
Ook de bestaande vrijstellingsregeling die de werkgever kan genieten voor de gepresenteerde overuren onder het stelsel van overwerktoeslag wordt uitgebreid. Dit betreft de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overuren betaald of toegekend vanaf 1 december 2015. Ook hier wordt de grens opgetrokken van 180 naar 360 overuren en werd de voorwaarde van een geregistreerd kassasysteem geschrapt.

Anse

Anse

accountant - belastingconsulent

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.