Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Arbeidsongeschikt? Welke rechten kunt u genieten?

Gepubliceerd op 24-06-15

Wanneer u door ziekte of ongeval uw activiteit tijdelijk niet meer kunt verder zetten, kunt u vanaf de tweede maand van ongeschiktheid recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Deze uitkering wordt uitbetaald via uw ziekenfonds.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

  1. Erkenning als arbeidsongeschikte
    Om een ongeschiktheidsuitkering te kunnen genieten moet u arbeidsongeschikt erkend zijn. In het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid betekent dit dat u volledig onbekwaam bent om uw eigen beroep verder te kunnen uitoefenen. Vanaf het tweede jaar, ook wel de periode van invaliditeit genoemd, worden de voorwaarden strenger. Tijdens de periode van invaliditeit wordt bij de beoordeling over de arbeidsongeschiktheid rekening gehouden met de beroepsopleiding, de beroepservaring, de algemene gezondheidstoestand, en het aanzien van de zelfstandige.
  2. Stopzetting van de persoonlijke activiteit en in regel met de sociale bijdragen
    Om arbeidsongeschiktheidsuitkeringen te ontvangen, moet u uw persoonlijke activiteiten in uw bedrijf tijdelijk stopgezet hebben. De activiteit van uw bedrijf mag wel voortgezet worden via de hulp van derden.

U dient tevens in regel te zijn met de betaling van uw sociale bijdragen in hoofdberoep of hiervoor een volledige vrijstelling wegens staat van behoefte te genieten.

Procedure

U bezorgt binnen een termijn van 28 kalenderdagen een aangifte van arbeidsongeschiktheid aan de adviserende geneesheer van uw ziekenfonds. Die kan beslissen u op te roepen om uw staat van arbeidsongeschiktheid te controleren.

Bedrag van de uitkering

Als zelfstandige ontvangt u tijdens de eerste maand van ongeschiktheid geen uitkering. De uitbetaling start pas vanaf de tweede maand van uw ongeschiktheid en bestaat uit een forfaitair bedrag in functie van uw gezinssituatie. Vanaf de periode van invaliditeit (d.i. vanaf de 13de maand van ongeschiktheid) houdt men ook rekening met het feit of u uw bedrijf al dan niet heeft stopgezet en gelijkstelling wegens ziekte heeft bekomen. Is dit effectief het geval dan heeft u recht op een verhoogde uitkering.

 

Als u zich in een staat van arbeidsongeschiktheid bevindt die de hulp van derden noodzakelijk maakt, heeft u ook recht op een aanvullende uitkering (uitkering voor hulp van derden) om uw verlies aan autonomie te compenseren.

Gelijkstelling wegens ziekte

Als u niet enkel uw persoonlijke activiteit binnen uw bedrijf heeft gestaakt, maar uw bedrijf volledig heeft moeten stopzetten door langdurige arbeidsongeschiktheid, dan kunt u via uw sociaal verzekeringsfonds een aanvraag indienen om een ‘gelijkstelling wegens ziekte’ te bekomen. Dit houdt in dat u, onder bepaalde voorwaarden, periodes van ziekte en invaliditeit kosteloos kunt laten gelijkstellen met periodes van activiteit. U betaalt voor deze periode geen sociale bijdragen aan uw sociaal verzekeringsfonds maar blijft wel volledig sociaal verzekerd.

 

Isabel

Isabel

juridisch adviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.