Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Als student-zelfstandige fiscaal ten laste van je ouders blijven: zo werkt het

Gepubliceerd op 13-04-17

Als student-zelfstandige is het altijd uitkijken. Enerzijds mag je zelf al een aardige duit verdienen, maar anderzijds ook niet té veel, of je ouders verliezen een fiscaal voordeel. Ze genieten immers van een hoger belastingvrij inkomen voor ‘kinderen ten laste’. Je inkomsten goed afwegen is dus de boodschap.

Ben je onder de 25 jaar, dan kan je het statuut student-zelfstandige aanvragen op voorwaarde dat je 27 studiepunten opneemt of 17 lesuren per week volgt. Dit statuut bezorgt jou een aantal voordelen op het vlak van sociale bijdragen.

Zo blijf je fiscaal ten laste

Om te zorgen dat kinderen meer kansen krijgen, betalen ouders een stukje minder belastingen: hun zogenoemde ‘belastingvrije som’ wordt hoger per kind. Uiteraard willen je ouders dat dit voordeel, ook wel ‘fiscaal ten laste’ genoemd, behouden blijft. Dat kan, onder drie voorwaarden.

1. Houd je domicilie bij je ouders
Concreet moet je domicilieadres op 1 januari van het aanslagjaar het adres van je ouders zijn. Als je tijdelijk op kot zit of een lange reis maakt, verandert je domicilie niet.
 

2. Blijf onder het loonplafond
Twee vragen bepalen hoeveel je als student-zelfstandige netto mag verdienen zonder dat je ouders het verhoogd belastingsvrij inkomen verliezen. Worden je ouders gezamenlijk belast? En heb jij een beperking?

In 2017 mag je maximum bijverdienen:

 

Om te weten of het grensbedrag in de tabel niet wordt overschreden, vertrek je steeds van het bruto belastbaar bedrag. Van dit brutobedrag mag je 2.660 euro aftrekken. Op dit verschil mag je ook nog eens een forfait van 20% beroepskosten toepassen. Er van uitgaande dat je ouders gezamenlijk belast worden, mag het resultaat niet meer dan 3.200 euro bedragen, anders ben je niet meer fiscaal ten laste.

Concreet betekent dit dat je maximum 6.660 euro bruto mag bijverdienen om fiscaal ten laste te blijven. Dit blijkt uit het volgende voorbeeld:

  6.660 EUR bruto  
- 2.660 EUR 
 
4.000 EUR
   - 800 EUR (20% van 4.000)
 
3.200 EUR netto

Let wel op. Het gaat hier niet alleen over je inkomsten als student-zelfstandige. Ook andere belastbare inkomsten zoals je inkomen als jobstudent tellen mee in deze berekening. Werk je als student-zelfstandige én als jobstudent? Dan wordt de eerste schijf van 2.660 euro slechts één keer in mindering gebracht van je totale inkomsten verdiend als zelfstandige en als jobstudent.

3. Zorg dat je loon geen beroepskost is voor je ouders

Zijn je ouders ook zelfstandig? Kijk dan uit als je helpt in de zaak. Gaat het om een eenmanszaak dan is je loon voor hen een beroepskost en ben je niet meer fiscaal ten laste. Dit ongeacht het bedrag van de netto-bestaansmiddelen.

Hebben je ouders een vennootschap, dan gelden nog andere regels. Is je bezoldiging verkregen als bedrijfsleider een beroepskost voor de vennootschap, dan word je in principe niet meer als persoon ten laste aanzien. Op dit principe gelden wel de volgende uitzonderingen:

Heb je vragen over het werken als student-zelstandige in de vennootschap van je ouders? Neem dan contact op met een boekhouder of accountant!

Wanneer behouden je ouders kinderbijslag?

Om kinderbijslag te blijven ontvangen, mag je netto niet meer dan 6.648,13 euro per jaar verdienen. Ga je daar over, dan behouden je ouders kinderbijslag als je per kwartaal minder dan 240 uur werkt. Als gewone student (lees: je bent geen thesisstudent en zit niet in een afstudeerjaar) mag je die limiet in het derde kwartaal wel overschrijden. Voor de berekening van je nettoloon en aantal werkuren tellen zowel je zelfstandige prestaties als je uren als loontrekkende mee.

Tip: Voor een eerste kind ontvangen je ouders minder financiële voordelen dan voor het derde of vierde. Dus als je enig kind bent, zal het vaak voordeliger zijn om de kinderbijslag en fiscale voordelen te laten voor wat het is, en toch meer te verdienen. Kom je uit een kroostrijk gezin? Dan maak je het best even de berekening, want het kan over honderden euro’s per maand gaan. Onze SBB-startersadviseurs rekenen het graag voor jou uit.

 

Heb je nog vragen over je fiscale rechten en plichten? Deze wegwijzer voor student-zelfstandigen zet het kort en helder op een rij.

Nathalie

Nathalie

starterscoördinator

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.