Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Aanpassing standpunt VLABEL: gesplitste inschrijving van effecten of geldbeleggingen belast vanaf 1 juni 2016

Gepubliceerd op 28-04-16

Op 4 april 2016 publiceerde de Vlaamse Belastingdienst haar standpunt met betrekking tot geldbeleggingen en effecten die staan ingeschreven op een rekening op naam van een persoon, voor wat betreft het vruchtgebruik en op naam van een andere persoon, voor wat betreft de naakte eigendom.

De Vlaamse Belastingdienst stelde in haar nieuw standpunt dat dergelijke gesplitste inschrijvingen worden vermoed een bevoordeling te zijn, met als gevolg dat de volle eigendom van de tegoeden worden belast in de erfbelasting ingeval de vruchtgebruiker komt te overlijden. Indien de gesplitste inschrijving het gevolg is van een eerdere schenking, kan men de taxatie in de erfbelasting enkel vermijden door aan te tonen dat er schenkbelasting werd betaald.

Door deze stellingname van de Vlaamse Belastingdienst werd het pad naar de Nederlandse notaris ingeperkt. Hierover informeerden wij u reeds eerder in dit artikel.

De publicatie van dit standpunt zorgde echter voor heel wat commotie en de Vlaamse Belastingdienst is recent teruggekomen op de datum van "inwerkingtreding" van haar standpunt. Vanwege de wijze waarop het standpunt op de site van Vlabel geformuleerd werd, vreesde men dat Vlabel dit standpunt retroactief zou toepassen voor dergelijke schenkingen sinds 1 september 2013. Zij stelde namelijk dat zij alle gesplitste inschrijvingen die werden uitgevoerd vanaf die datum in de erfbelasting zou taxeren, tenzij er kon worden aangetoond dat er effectief schenkbelasting werd betaald. De wetgever heeft immers de bedoeling te beletten dat een erflater reeds tijdens zijn leven zijn goederen zou overdragen aan zijn erfgenamen zonder dat er enige belasting verschuldigd zou zijn.

De Vlaamse Belastingdienst stelt nu dat zij met haar standpunt van 4 april 2016 niet de bedoeling heeft gehad verrichtingen uit het verleden aan te pakken. Het aangevulde standpunt zal, wat de gesplitste inschrijvingen betreft, slechts van toepassing zijn voor gesplitste inschrijvingen die zullen gebeuren vanaf 1 juni 2016. Door een overgangsperiode te voorzien tot 1 juni 2016 krijgt men nu nog de tijd om zich voor te bereiden.

Silke

Silke

adviseur successie- en vastgoedplanning

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.