Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Aangifteformulier rechtspersonenbelasting aanslagjaar 2014

Gepubliceerd op 01-10-14

In het Belgisch Staatsblad van 2 mei 2014 verscheen het model van aangifteformulier rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2014.

Indieningdatum van de aangifte aanslagjaar 2014

Dit jaar moet de indiening (op papier of via Biztax) gebeuren tegen uiterlijk 22/10/2014. Elektronische indiening kan via de website www.biztax.be. Je moet alleen een elektronische identiteitskaart of een digitaal certificaat klasse 3 hebben. Op vraag van de administratie, moet je kunnen bewijzen dat je gemachtigd bent om een aangifte te ondertekenen van de rechtspersoon. Vanaf volgend jaar (AJ 2015) zal een elektronische aangifte verplicht zijn.

Wijzigingen in de aangifte

Deze aangifte heeft slechts enkele kleinere wijzigingen ondergaan, die voor de meeste verenigingen niet relevant zullen zijn. De diverse bescheiden en opgaven toe te voegen bij de aangifte:

De goedgekeurde jaarrekening dient toegevoegd te worden, indien de belastingplichtige niet verplicht is deze neer te leggen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. Dit mag in de vorm 'balans & resultatenrekening" zijn, zoals kan uitgedraaid worden uit het gebruikte boekhoudprogramma.

Bepaling van het aanslagjaar

Het aanslagjaar voor de aangifte in de rechtspersonenbelasting valt samen met het kalenderjaar. Indien de vereniging een boekjaar heeft dat niet samenvalt met het kalender jaar, zal zij verplicht zijn alle kosten en opbrengsten die ressorteren onder het kalenderjaar te specificeren. Het is de jaarrekening die betrekking heeft op het boekjaar afgesloten tijdens het betrokken belastbaar tijdperk, die dient meegestuurd te worden als bijlage.

Ondertekening van de aangifte

De aangifte moet worden ondertekend door een persoon die wettelijk bevoegd is om de rechtspersoon te verbinden of door de lasthebber van de vereniging. Dit kan je terugvinden in de statuten van de vereniging.

Geen activiteiten tijdens het belastbaar tijdperk

Zelfs als je geen inkomsten aan te geven hebt, moet de vereniging toch het aangifteformulier binnensturen. In dat geval moet men een "nihilaangifte" indienen.

Autokosten

In het vak ‘autokosten ten belope van een gedeelte van het voordeel van alle aard’ moet een vzw die wagens aan personeelsleden, bestuurders of vrijwilligers ter beschikking stelt voor privé gebruik, een bedrag gelijk aan 17% van het belastbare voordeel van alle aard invullen.

 

Annette

Annette

adviseur social profit

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.