Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

AgriOnline Mestmodule

 

Met de mestmodule ontwikkelde SBB een geïntegreerd programma voor de mestproblematiek voor de land- en tuinbouwsector. Het programma loopt via de SBB-internetportaal. Specifiek is dat ook de klant gegevens kan bijhouden en raadplegen op hetzelfde programma dat voor de aangifte ook wordt gebruikt door de consulenten en milieuadviseurs van SBB.

Wat zijn de mogelijkheden?

 • bijhouden van alle verplichte registers: veeregister, voederregister, bemestingsplan, …
 • bijhouden van de percelen,
 • bijhouden van mestaanvoer en –afvoer,
 • bijhouden gebruik van kunstmest en andere meststoffen,
 • opvolging mestproductie gedurende het jaar,
 • simulatie mestproductie in functie van de diverse mestuitscheidingsbalansen (forfait, convenant of regressie),
 • maken van diverse berekeningen op niveau van exploitatie en bedrijf,
 • rechtstreekse import van voedergegevens in het voederregister (indien het betrokken veevoederbedrijf haar gegevens doorstuurt naar het programma).

Wat zijn de belangrijkste voordelen?

 • de consulenten of milieuadviseurs werken de mestaangifte af met hetzelfde programma,
 • de consulent of milieuadviseur kan uw gegevens inkijken en op basis hiervan advies geven,
 • geen eigen programma of registers meer nodig,
 • uw computer wordt niet belast met allerlei programma’s, documenten en bestanden,
 • het systeem is veilig en behoudt alle informatie, zelfs bij het crashen van uw computer,
 • het gebruik is gratis voor de klanten met een mestabonnement bij SBB.  

Wilt u ook gebruik maken van AgriOnline Mestmodule? Neem hiervoor contact met uw SBB-kantoor of met uw SBB-milieuadviseur.