Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

 

Infosessie: Kanttekeningen bij de jaarafsluiting (inschrijvingen afgesloten)

 

Zoals elk jaar zit u weer volop in de periode van de jaarafsluiting, het opstellen van de jaarrekening en het inschatten van de fiscale situatie. Daarbij wilt u natuurlijk niet struikelen over nieuwe wettelijke bepalingen of interpretaties. Ons infocollege “Kanttekeningen bij de jaarafsluiting” wil hierbij uw gids zijn.

Net zoals bij de voorgaande edities is dit info-college opnieuw opgevat als een update over alle relevante wijzigingen op het vlak van vennootschapsbelasting, BTW, vennootschapsrecht en boekhouding. En alles is gebundeld op een halve dag.

Dit college biedt u een overzicht van de relevante wetgeving, rechtspraak en rechtsleer van het afgelopen jaar, met in het bijzonder aandacht voor de volgende items:

Nieuwigheden inzake vennootschapsbelasting

 • Tariefdaling
 • Verhoging investeringsaftrek naar 20%
 • Nieuwe incrementele berekening notionele intrestaftrek
 • Verhoging DBI-aftrek
 • Nieuwe aftrekvolgorde fiscale aftrekposten
 • Verhoging minimale bedrijfsleidersbezoldiging vanaf 2018
 • Bijzondere heffing bij tekort aan bedrijfsleidersbezoldiging
 • Roerende voorheffing en kapitaalverminderingen
 • Invoering matching principe
 • Verstrenging vrijstellingsvoorwaarden voor meerwaarden op aandelen
 • Doorrekening van autokosten en verworpen uitgaven
 • Nieuwe vrijstellingsvoorwaarden voor voorzieningen risico’s en kosten
 • Winstpremie: voorwaarden en fiscale behandeling
 • Nieuwe bedragen voor voordelen van alle aard op PC, laptop, internet of smartphone
 • Kosten eigen aan de werkgever: nieuwe bedragen voor binnenlandse en buitenlandse dienstreizen
 • Sociale voordelen: nieuwe bedragen voor personeelsgeschenken
 • De groepsbijdrage (of summiere vorm van fiscale consolidatie) vanaf 2019
 • Beperking van fiscale aftrekbaarheid van intresten i.f.v. EBITDA vanaf 2019

Andere nieuwigheden

 • Nieuwe tarieven voor neerlegging jaarrekening en voor bekendmakingskosten in het Belgisch Staatsblad
 • Recente adviezen Commissie voor Boekhoudkundige Normen
 • Nieuwigheden op vlak van BTW

Spreker: Jan Depoorter, directeur kwaliteit & compliance

Alle vergaderingen vinden plaats van 13u30 tot 17u30 en zijn gepland op volgende data en locaties:

 • Maandag 25 februari 2019 (Brabanthal te Haasrode, Leuven)
 • Dinsdag 12 maart 2019 (Brabanthal te Haasrode, Leuven)

Prijs: 220 euro + 21% BTW (syllabus en documentatie inbegrepen) - na inschrijving ontvangt u van ons een factuur voor betaling

Een aanrader. Wij kijken dan ook uit naar uw komst!