Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Zomeruitstel voor uw btw-aangiften en intracommunautaire opgaven

Gepubliceerd op 12-07-17

Naar jaarlijkse gewoonte verleent de btw-administratie uitstel om bepaalde btw-formaliteiten te vervullen. Wie nog niet in orde is met aangiften of intracommunautaire opgaven, heeft dus nog even de tijd. De nieuwe datums op een rij.

Btw-aangiften en intracommunautaire opgaven

Wat als u moet terugbetalen?

Als blijkt uit uw aangifte dat u btw moet terugbetalen, dan is er geen uitstel mogelijk. Voor juni of Q2 moet uw btw dus ten laatste op 20 juli 2017 betaald zijn. Voor juli hebt u tijd tot 20 augustus.

Betaalt u niet op tijd, dan wordt in eerste instantie het debet op uw rekening-courant bij de fiscus aangesproken. Is het saldo ontoereikend, dan zal de overheid mogelijk laattijdigheidsinteresten aanrekenen (een begonnen maand geldt als een volledige maand).

En wat als u btw terugkrijgt?

Hebt u echter recht op btw-terugbetaling en u wil dit tegoed terugvragen door een kruisje aan te vinken op uw btw-aangifte? Dan doet u er goed aan om uw aangifte tijdig in te dienen (dus ten laatste op 20 juli of 20 augustus). Anders krijgt u dit tegoed pas later terugbetaald.

Let wel: voor de aangifte in het kader van de ‘Mini One Stop Shop’ (MOSS) geldt er géén uitstel.

Leslie

Leslie

fiscaal adviseur

Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.