Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Wettigheid vennootschapsbijdrage onder vuur

Gepubliceerd op 25-04-16

Elke vennootschap onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting of aan de belasting der niet-verblijfhouders moet aan het sociaal verzekeringsfonds waarbij ze is aangesloten uiterlijk 30 juni de jaarlijkse vennootschapsbijdrage betalen.

Vennootschappen met een balanstotaal van maximaal 646.787,86 euro betaalden voor 2015 nog een bijdrage van 347,50 euro. Vennootschappen met een balanstotaal hoger dan 646.787,86 euro betaalden 868 euro.

De wettigheid van de jaarlijkse vennootschapsbijdrage ligt echter onder vuur. Het Grondwettelijk Hof oordeelde namelijk dat deze bijdrage onwettig is aangezien het een belasting is en geen sociale bijdrage. De Arbeidsrechtbank van Brussel volgt alvast deze gedachtegang en heeft bij vonnis de onwettigheid bevestigd. Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) heeft tegen de beslissing beroep aangetekend.

Gevolg van de onwettigheid

Wat zijn de gevolgen indien de jaarlijkse vennootschapsbijdrage definitief onwettig zou worden verklaard?

Wanneer de jaarlijkse vennootschapsbijdrage daadwerkelijk onwettig zou verklaard worden, kunnen vennootschappen de ten onrechte betaalde bijdragen terugvorderen voor een termijn van vijf jaar.

Opgelet! De wet van 30 december 1992 die de jaarlijkse vennootschapsbijdrage in het leven roept, voorziet echter dat de terugvordering wegens onverschuldigde betaling verjaart na het verstrijken van een periode van vijf jaar. Verjaring betekent dat door verloop van de tijd een bepaalde vordering niet langer in rechte afdwingbaar is.

Deze termijn kan echter gestuit worden door middel van een aangetekende brief uitgaande van uw vennootschap, gericht aan het sociaal verzekeringsfonds waarbij zij is aangesloten. Door de stuiting verjaart de termijn van terugbetaling niet en gaat een nieuwe verjaringstermijn van vijf jaar van start.

Isabel

Isabel

juridisch adviseur

Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.