Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Verzekering voor zelfstandigen bij faillissement, collectieve schuldenregeling of gedwongen stopzetting

Gepubliceerd op 04-08-15

Als zelfstandige kunt u een beroep doen op de faillissementsverzekering als u failliet verklaard wordt,  als u uw activiteit stopgezet hebt binnen 3 jaar na een collectieve schuldenregeling, of noodgedwongen de deuren moet sluiten. Dit laatste kan bijvoorbeeld het geval zijn naar aanleiding van een brand, een natuurramp, de vernieling van uw zaak of een beroepsallergie waardoor u niet langer kunt werken.

 

Ongeacht wat de naam "faillissementsverzekering" suggereert, is dit geen traditionele verzekering waarvoor u premies betaalt aan een verzekeringsmaatschappij. De faillissementsverzekering is een sociaal recht voor zelfstandigen in hoofdberoep waarop u aanspraak kan maken bij uw sociaal verzekeringsfonds.

Wat omvat de faillissementsverzekering?

Via de faillissementsverzekering behoudt u uw rechten op kinderbijslag en geneeskundige verzorging gedurende maximaal 4 kwartalen zonder dat u uw sociale bijdragen moet betalen. Bovendien geniet u een maandelijkse uitkering, gelijk aan het minimumpensioen voor zelfstandigen, gedurende ten hoogste twaalf maanden.

Wanneer heeft u hier recht op?

Om van de faillissementsverzekering te kunnen genieten, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

U kunt verschillende malen in uw carrière als zelfstandige een beroep doen op de faillissementsverzekering. De voorwaarde is wel dat de totale duur, tijdens uw volledige beroepsloopbaan, niet meer dan 12 maanden bedraagt.

U kunt een uitkering van de faillissementsverzekering aanvragen bij uw sociaal verzekeringsfonds. U moet uw aanvraag indienen voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin het vonnis van faillietverklaring werd uitgesproken of het kwartaal van de stopzetting van uw activiteit in geval van collectieve schuldenregeling of gedwongen stopzetting.

 

Isabel

Isabel

juridisch adviseur

Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.