Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Uw nieuwe machine gaat stuk – wat nu?

Gepubliceerd op 24-07-15

U kocht een paar maanden geleden een nieuwe machine voor uw beroepsactiviteit. Deze vertoont een defect waardoor u ze niet meer kan gebruiken. Wat kan u doen?

Heeft u garantie op uw machine?

Er moet een onderscheid gemaakt worden al naargelang het een verkoop betreft door een handelaar aan een particulier/consument dan wel aan een (mede)handelaar.

Voor de verkoop aan particulieren (van roerende goederen) geldt in hoofde van de handelaar een wettelijke garantieplicht. Deze wettelijke garantie bedraagt 2 jaar. Voor tweedehands verkoop kan deze termijn beperkt worden tot 1 jaar. De handelaar dient dit dan uitdrukkelijk te voorzien in zijn algemene voorwaarden of contract. Doet hij dat niet dan geldt de wettelijke termijn van 2 jaar.

Deze wettelijke garantietermijn geldt niet voor verkopen aan een handelaar of wanneer het goed (overwegend) beroepsmatig gebruikt wordt. Veelal voorzien verkopers in dit geval een commerciële garantietermijn. Kijk dus steeds uw aankoopfactuur, bestelbon of aankoopovereenkomst na.

Tip: Het is aangewezen om vooraleer u een nieuwe machine aankoopt de algemene verkoopvoorwaarden van de verkoper na te gaan, in het bijzonder betreffende de garantieregeling. Zolang u nog geen overeenkomst heeft gesloten/bestelbon heeft getekend kan u hierover met de verkoper onderhandelen. Eens de overeenkomst/bestelbon getekend bent u er door gebonden. Indien door de verkoper een commerciële garantie wordt voorzien zal deze uiteraard slechts spelen voor zover het defect niet te wijten is aan /veroorzaakt is door (een fout van) de klant zelf.

Indien de verkoper een garantietermijn voorziet en het defect doet zich voor binnen deze garantietermijn, informeert u de verkoper zo snel mogelijk over het defect. U doet dit best op schriftelijke wijze. Zo heeft u ook bewijsmateriaal voor mocht dit later nodig blijken. Soms voorziet de garantieregeling de termijn waarbinnen het defect moet gemeld worden (vb. binnen de 8 dagen). Indien het eerder gemeld defect zich blijft voordoen na de garantietermijn is het van belang dat u documenten in bezit heeft met betrekking tot de herstellingen die werden uitgevoerd tijdens de garantietermijn. Zo kan u aantonen dat uw machine reeds tijdens de garantietermijn defect is geweest en dat het geleverde product dus niet beantwoordde aan wat u besteld heeft. Deze bewijsstukken versterken uw dossier indien u later naar de rechter wenst te stappen.

Wat kan u doen indien de garantietermijn is verstreken of geen garantietermijn werd voorzien?

Dit betekent niet noodzakelijk dat u zelf moet opdraaien voor de herstellingskosten. In dit geval gelden de gewone regels met betrekking tot de ‘verborgen gebreken’.

Art. 1641 B.W. stelt immers dat ‘De verkoper is gehouden tot vrijwaring voor de verborgen gebreken van de verkochte zaak, die deze ongeschikt maken tot het gebruik waartoe men ze bestemt, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper, indien hij de gebreken gekend had, de zaak niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht.’

In het geval u een dergelijk verborgen gebrek ontdekt/vaststelt dient u binnen korte termijn (en best zo snel mogelijk) te reageren en aldus de verkoper hierover te informeren met verzoek het gebrek te herstellen. U doet dit best schriftelijk zodat u later kan aantonen dat u het gebrek gemeld heeft en wanneer u dit deed. Weigert de verkoper deze herstelling uit te voeren, stuurt u een formele ingebrekestelling (aangetekend). Blijft de verkoper nog steeds weigeren dan onderneemt u best de nodige juridische / gerechtelijke stappen.

Voor bijstand in deze materie kan u terecht in uw plaatselijk SBB-kantoor.

 

Freia

Freia

juridisch adviseur

Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.