Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Regeling witte kassa in de horeca afgeschoten. Wat nu?!

Gepubliceerd op 20-10-15

In navolging van het advies van de auditeur van de Raad van State, heeft de Raad van State nu geoordeeld dat de regelgeving omtrent de invoering van de witte kassa in de horeca ongrondwettig is. Het feit dat enkel de horecazaken die minstens 10% van hun omzet halen uit het serveren van maaltijden die ter plaatse worden genuttigd een witte kassa moeten hebben, is een vorm van willekeur.

Het Koninklijk besluit van 15 december 2013 stelt dat elke "regelmatige maaltijdverschaffer" een witte kassa in zijn horecazaak moet hebben. De btw-administratie heeft verduidelijkt dat men als "regelmatige maaltijdverschaffer" wordt beschouwd van zodra de omzet voor 10% of meer bestaat uit het verschaffen van maaltijden voor verbruik ter plaatse, dranken uitgesloten.

Horeca Vlaanderen en Horeca Limburg zijn naar de Raad van State gestapt met het argument dat deze 10%-norm arbitrair is en de btw-administratie niet bevoegd is om btw-plichtigen deze norm op te leggen. De Raad van State heeft nu zijn akkoord bevestigd met het feit dat de regeling (deels) ongrondwettig zou zijn.

Dit heeft echter niet tot gevolg dat de regeling inzake het gebruik van de witte kassa nu volledig wordt afgeschaft of op de lange baan wordt geschoven. Integendeel, de horecazaken die dachten te ontsnappen aan de regeling (die onder de 10%-norm uitkomen), zullen nu naar alle waarschijnlijkheid eveneens een witte kassa moeten aanschaffen. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt wil namelijk de 10%-regel schrappen waardoor de witte kassa er komt in alle horecazaken die een maaltijd aanbieden en die ter plaatse wordt verbruikt. Hij heeft al de nodige wetgevende initiatieven voorbereid om tegemoet te komen aan de opmerkingen van Horeca Vlaanderen en de Raad van State. Hij zal ook op korte termijn een voorstel voorleggen aan de regering. Het is hierbij de bedoeling dat de wetgeving aan drie principes voldoet: ze moet eenvormig, transparant en fraudebestendig zijn.

Voor horecazaken die al verplicht waren met een geregistreerde kassa te werken, verandert er niets. Vanaf 1 januari 2016 kunnen ze een boete opgelegd krijgen wanneer in hun zaak de geregistreerde kassa niet is geactiveerd en men geen GKS-bonnetje uitreikt.

Ook voor cafés en andere uitbaters van horeca die geen maaltijden voor verbruik ter plaatse aanbieden zal er niets veranderen. Zij zullen sowieso niet moeten werken met een witte kassa. Concreet betekent die dat het aanbieden van louter dranken of enkel croques-uit-het-vuistje geen effect zal hebben. Maar, van zodra men een "echte" croque-monsieurs, spaghetti, ... zal aanbieden om ter plaatse te worden opgegeten, biedt men - volgens de huidige stand van de wetgeving - maaltijden aan en zal men dan ook verplicht worden een geregistreerde kassa aan te schaffen.

Wel zou er worden voorzien in een uitzondering voor cafés die enkel cafésnacks aanbieden. Vandaar dat het wetsvoorstel eveneens een definitie zal bevatten van wat onder het aanbieden van een "maaltijd" moet worden verstaan

Leslie

Leslie

fiscaal adviseur

Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.