Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Ook dit jaar weer zomeruitstel voor de indiening van de btw-aangiften en intracommunautaire opgaven

Gepubliceerd op 13-07-16

Naar jaarlijkse gewoonte verleent de btw-administratie de btw-plichtigen uitstel voor het vervullen van bepaalde btw-formaliteiten.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van deze faciliteiten:

Met betrekking tot de btw-aangiften

De btw-aangiften met betrekking tot de maand juni 2016 of met betrekking tot het tweede kwartaal 2016, mogen worden ingediend ten laatste op 10 augustus 2016 (in plaats van 20 juli 2016).

De btw-aangiften met betrekking tot de maand juli 2016 moeten ten laatste op 9 september 2016 worden ingediend (in plaats van 22 augustus 2016).

Voor wat betreft de btw-aangifte van de maand augustus 2016 geldt er geen zomeruitstel waardoor deze moet worden ingediend tegen 20 september 2016.

Met betrekking tot de verschuldigde betalingen

Resulteert de btw-aangifte in een schuld ten opzichte van de Staat of moeten er voorschotten worden betaald, dan geldt er voor wat betreft de betaling geen uitstel.

Voor het tweede kwartaal 2016 of de maand juni 2016 betekent dit dan ook dat de verschuldigde btw ten laatste op 20 juli 2016 moet betaald zijn.

Voor wat betreft de maand juli 2016 of het eerste voorschot van het derde kwartaal 2016, moet de betaling ten laatste op 22 augustus 2016 gebeurd zijn.

Is de betaling niet tijdig gebeurd, dan wordt in eerste instantie het debet op de rekening-courant worden aangesproken. Is het saldo onvoldoende zullen er mogelijks laattijdigheidsinteresten aangerekend worden (één begonnen maand geldt als volledige maand).

Met betrekking tot de intracommunautaire opgave

De intracommunautaire opgaven met betrekking tot de maand juni 2016 of met betrekking tot het tweede kwartaal 2016, mogen worden ingediend ten laatste op 10 augustus 2016 (in plaats van 20 juli 2016).

De intracommunautaire opgave met betrekking tot de maand juli 2016 moet ten laatste op 9 september 2016 worden ingediend (in plaats van 22 augustus 2016).

Wat bij een btw-tegoed?

Indien u een btw-tegoed heeft op de rekening-courant en u wil dit tegoed terugvragen (door het plaatsen van het "kruisje" op de btw-aangifte), wordt wel aangeraden de btw-aangifte tijdig in te dienen, namelijk ten laatste op 20 juli of 22 augustus 2016. Zo niet, zal u het btw-tegoed pas later terugbetaald krijgen.

Voor alle duidelijkheid, dit uitstel wordt enkel verleend voor wat betreft de indiening van de periodieke btw-aangifte en de intracommunautaire opgave. Het uitstel slaat geenszins op de aangifte die moet worden ingediend in het kader van 'Mini One Stop Shop' (MOSS).

Leslie

Leslie

fiscaal adviseur

Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.