Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Omgevingsvergunning definitief goedgekeurd

Gepubliceerd op 02-12-15

Op 27 november keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit voor de omgevingsvergunning definitief goed. De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. De omgevingsvergunning komt er als antwoord van de Vlaamse Regering op de vraag naar vlottere procedures. Het nieuwe instrument moet ook leiden tot meer rechtszekerheid en betere besluitvorming.

In tegenstelling tot de huidige milieuvergunning zal de omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd gelden. Zo kan de vergunninghouder bedrijfsinvesteringen doen zonder rekening te moeten houden met de vervaldatum van zijn vergunning. Toch blijft de inspraak van de bevolking en de bescherming van mens en milieu gewaarborgd. De overheid zal de milieuvoorwaarden van bepaalde bedrijven evalueren en burgers, adviesinstanties en vergunningverlenende overheden krijgen mogelijkheden om de milieuvoorwaarden te laten aanpassen.

Het uitvoeringsbesluit verschijnt binnenkort in het Belgisch Staatsblad. De omgevingsvergunning treedt in werking één jaar na publicatie van het uitvoeringsbesluit.

Jan

Jan

productmanager milieu

Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.