Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Kilometerheffing voor vrachtwagens vanaf 1 april 2016

Gepubliceerd op 22-01-16

Vanaf 1 april 2016 moeten alle eigenaars van vrachtwagens boven 3,5 ton een kilometerheffing betalen.

De kilometerheffing wordt berekend met behulp van een toestel in de vrachtwagen, een On Board Unit (OBU). Die registreert welke afstand de vrachtwagen aflegt op welke weg en berekent de heffing die betaald moet worden.

Hier vindt u alvast een antwoord op enkele veel gestelde vragen.

Op welke voertuigen is de kilometerheffing van toepassing?

De kilometerheffing geldt voor alle voertuigen voor goederenvervoer (en dus niet voor personenvervoer) met een maximaal toegelaten massa van meer dan 3,5 ton. Bij samengestelde voertuigen is de heffing alleen van toepassing als de trekker voor vrachtvervoer boven 3,5 ton bestemd is. Het hoeft bovendien niet uitsluitend om gebruik voor vervoer te gaan, een gemengd gebruik (vb. verkoop) telt ook. Dit impliceert dat de kilometerheffing eveneens van toepassing is voor:

Worden er voertuigen vrijgesteld?

Een aantal voertuigen zijn vrijgesteld:

Voor deze drie categorieën van voertuigen moet voor 1 april 2016 een vrijstellingaangevraagd worden. U kunt de vrijstelling aanvragen bij de Vlaamse Belastingdienst door het online formulier in te vullen. Naast de verplicht in te vullen velden, moet u ook een bestand toevoegen met 2 foto's, voor- en zijzicht van het voertuig.

Buitenlanders richten zich voor eventuele vrijstellingen tot Viapass, dat namens de drie gewesten optreedt als het ‘enige loket’ voor vrijstellingen voor buitenlanders.

Wat met tractoren voor gemengd gebruik?

Essentieel voor het bekomen van de vrijstelling is het dubbele criterium: landbouwvoertuigen én uitsluitend landbouwgebruik.
Tractoren die gebruikt worden voor wegenwerken, voor tuinaanleg, of die gebruikt worden voor landbouw en andere doeleinden (bijvoorbeeld grondverzet) vallen dus niet onder de vrijstelling. Ook vrachtwagens die uitsluitend gebruikt worden om groenten en fruit naar de veiling te brengen, kunnen niet vrijgesteld worden.

Wat moet u doen om in regel te zijn?

Zodra de kilometerheffing is ingevoerd, moet elke vrachtwagen voor niet-personenvervoer die zich op de Belgische wegen bevindt over een werkende On Board Unit (OBU) beschikken.

OBU’s zijn te verkrijgen bij de dienstverleners van de kilometerheffing. Momenteel is dat slechts één firma, Satellic.

Er zijn 2 manieren om een OBU aan te vragen:

Het is de houder van het voertuig (dit is de persoon op wiens naam het kenteken van het voertuig is ingeschreven) die de kilometerheffing moet betalen en dus moet zorgen dat het voertuig een OBU aan boord heeft.

Het toestel wordt bevestigd tegen de voorruit van de cabine van de vrachtwagen. Vervolgens wordt het aangesloten op de sigarettenaansteker. Zodra de OBU aanstaat en het lampje groen brandt, kan de chauffeur beginnen rijden op de Belgische wegen. 

Kostprijs van een OBU?

Het gebruik van een OBU is gratis. U betaalt wel een waarborg van 135 euro aan Satellic, die u volledig terugkrijgt als u de OBU in goede staat terugbezorgt.

Op welke wegen geldt de kilometerheffing?

De kilometerheffing geldt niet op alle wegen. Het wegennet waarop de heffing van toepassing is, beperkt zich in Vlaanderen en Wallonië tot de autosnelwegen, ringwegen en enkele gewestwegen. In Brussel is de heffing van toepassing op alle wegen.

Ook indien uw vrachtwagen niet over een tolweg rijdt, moet deze toch een werkende OBU aan boord hebben. Anders riskeert u een boete.

Een overzicht van de tolwegen vindt u hier.

Hoeveel bedraagt de kilometerheffing precies?

De kilometerheffing is een variabel bedrag per kilometer, dat rekening houdt met de euro-emissieklasse en de maximaal toegelaten massa (MTM). Het bedrag weerspiegelt zo het gebruik van en de slijtage aan het wegennet en de impact op het milieu. De heffing is verschuldigd op bijna alle autosnelwegen, een beperkt aantal gewestwegen en de lokale wegen in Brussel.

Een overzicht van de tarieven vindt u hier.

Op de website van Satellic wordt er een eenvoudige tool aangeboden om per traject te simuleren wat de tolkosten vanaf 1 april 2016 zullen zijn in functie van het type voertuig (MTM en emissieklasse).

Hoe wordt er gecontroleerd?

Wie geen OBU heeft, wie een OBU heeft maar deze niet heeft aanstaan, wie niet betaalt of wie fraudeert op de tolwegen, zal via detectieapparatuur opgespoord kunnen worden, de klok rond en 7 dagen per week.

Op de autosnelwegen werden vaste poorten geplaatst, die met camera’s en nummerplaatherkenning voortdurend controleren of de vrachtwagens die voorbijrijden een werkende OBU hebben. Daarnaast kunnen er op elk moment en op elke plaats langs de Belgische wegen verplaatsbare camera ’s ingezet worden die uitgerust zijn met dezelfde technologie. Ten slotte voeren mobiele teams constant controles uit en dit op alle Belgische wegen.

Hoeveel bedraagt de boete bij overtreding?

Overtreders krijgen een boete van 1.000 euro en hebben dan 3 uur de tijd om zich in regel te stellen. Indien na deze periode opnieuw een inbreuk wordt vastgesteld, volgt opnieuw een boete van 1.000 euro.

 

De bestuurder van het voertuig kan in geval van niet-betaling door de houder van het voertuig hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van de kilometerheffing. De bestuurder houdt echter de mogelijkheid tot verhaal tegen de houder van het voertuig die de belastingplichtige is.

Welke compensaties worden voorzien?

Voertuigen tussen 3,5 en 12 ton moeten geen verkeersbelasting meer betalen. Voor voertuigen zwaarder dan 12 ton wordt de verkeersbelasting herleid tot het Europese minimum en wordt het eurovignet afgeschaft. Indien u echter met uw voertuig boven 12 ton ook rondrijdt in de andere Eurovignetlanden (Nederland, Luxemburg, Denemarken en Zweden), blijft u een Eurovignet nodig hebben.

Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.