Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Kan een huurder uw handelsruimte verbouwen?

Gepubliceerd op 02-09-14

Uw huurder heeft inderdaad het recht om het gehuurde pand geschikt te maken voor zijn bedrijf. De werken die hij uitvoert moeten dienstig zijn voor de onderneming en moeten de veiligheid, stabiliteit en esthetische waarde van het gebouw garanderen. De verbouwingskosten mogen in principe het bedrag van drie jaar huur niet overstijgen. U mag met uw huurder echter wel een afwijking overeenkomen zodat uw huurder toch meer mag investeren.

Uw huurder moet u voorafgaand per aangetekend schrijven of een deurwaardersexploot verwittigen van de voorgenomen veranderingen. Zijn schrijven moet vergezeld zijn van de plannen en bestekken. Indien nodig kan u zich verzetten tegen de werken. Reageert u niet (eveneens via aangetekend schrijven of deurwaardersexploot) binnen de 30 dagen dan wordt u geacht ermee in te stemmen.

Verzet u zich wel tegen de voorgenomen werken, dan kan de huurder nog zijn gelijk proberen te halen voor de vrederechter. Hij moet u hiertoe binnen de 30 dagen na uw beslissing dagvaarden.

Wanneer uw huurder werken uitvoert zonder uw instemming of machtiging van de vrederechter dan kan u de werken doen stopzetten op eenvoudige beschikking van de vrederechter.

Wat gebeurt er met de werken op het einde van de huur?

U legt best reeds in het contract vast wat er met de werken zal gebeuren op het einde van de huur. U kunt vrij beslissen wat gebeurt met de verbouwingen en of er al dan niet een vergoeding verschuldigd is. Wordt er echter niets bepaald in het contract dan voorziet de wet twee mogelijkheden.

Werden de werken met uw toelating uitgevoerd dan kan u de verwijdering ervan niet eisen. Anderzijds kan u zich wel verzetten tegen het voornemen van de huurder om de werken te verwijderen. Wanneer de verbouwingen behouden blijven, dan bent u een vergoeding veschuldigd gelijk aan de waarde van de materialen en het arbeidsloon, ofwel de meerwaarde van het goed.

Werden de werken zonder uw toelating uitgevoerd, dan kunt u ofwel het herstel in de vroegere staat vorderen en eventueel schadevergoeding indien daar reden toe bestaat, ofwel het behoud van de uitgevoerde werken eisen zonder dat u echter een vergoeding verschuldigd bent aan de huurder.

 

Isabel

Isabel

juridisch adviseur

Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.