Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Fiscale stimulans voor digitale investeringen

Gepubliceerd op 29-03-16

Om e-commerce te stimuleren en beter te beveiligen is een nieuw fiscaal voordeel in het leven geroepen, de zgn investeringsaftrek voor digitale investeringen. Dankzij de nieuwe maatregel kunnen zelfstandigen en kleine vennootschappen voor investeringen vanaf 2015 genieten van een investeringsaftrek van 13,5% op bepaalde digitale investeringen.

Welke investeringen?

Het betreffen nieuwe investeringen die uitsluitend voor beroepsdoeleinden worden gebruikt en die afschrijfbaar zijn over ten minste drie jaar. Activa die worden gehuurd of in licentie worden genomen komen niet in aanmerking.

Voorbeelden van investeringen die in aanmerking komen zijn:

De fiscale stimulans werd retroactief ingevoerd voor aanslagjaar 2016. Dit betekent dat ook investeringen van 2015 in aanmerking komen voor deze verhoogde investeringsaftrek.

Belastingvoordeel

De verhoogde investeringsaftrek bedraagt 13,5% op de aanschaffingswaarde van de digitale activa. Zo zal een investering van 10.000 EUR recht geven op een investeringsaftrek van 1.350 EUR. De investeringsaftrek komt in mindering van de belastbare inkomsten, waardoor er minder belastingen betaald zullen worden. Wanneer er geen of te weinig belastbare inkomsten zijn wordt het voordeel overgedragen naar de volgende jaren.

Formaliteiten

De leverancier van de goederen of diensten moet op de factuur (of in bijlage bij de factuur) de categorie van de investering en de conformiteit met de opgelegde technische kenmerken vermelden. Aangezien deze formaliteiten ook voor investeringen van 2015 van toepassing zijn, neemt u best terug contact op met uw leverancier om een bijlage bij factuur te laten opmaken.

Anse

Anse

accountant - belastingconsulent

Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.