Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Btw-plicht bestuurders alsnog uitgesteld tot 1 april 2016

Gepubliceerd op 30-11-15

Vanaf 1 januari 2016 zou in principe het btw-keuzestelsel van bestuurders, zaakvoerders en vereffenaars, die hun mandaat uitoefenen door middel van een rechtspersoon, afgeschaft (beslissing nr. ET 125.180 van 20 november 2015). Voor alle duidelijkheid, deze wijziging heeft enkel betrekking op managementvennootschappen die als bestuurder benoemd zijn in een andere vennootschap en voor de uitoefening van dit mandaat een vergoeding ontvangen. Managementvennootschappen die geen bestuurder zijn en enkel een vergoeding ontvangen voor de geleverde managementdiensten, hebben in principe hierover altijd al btw moeten afdragen. In een voorafgaand artikel werd reeds aandacht besteed aan deze wijziging.

Dit gewijzigd standpunt heeft tot gevolg dat rechtspersonen (niet natuurlijke personen!) die optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in de toekomst de gewone btw-regels moeten toepassen. Dit betekent concreet dat ze in principe 21% btw moeten aanrekenen op hun dienstprestaties.

Rekening houdend met de talrijke vragen en de niet te onderschatten impact, heeft de FOD Financiën beslist om de invoering van deze regeling uit te stellen tot 1 april 2016. Dit uitstel heeft de betrokkene btw-plichtige de mogelijkheid te bekijken of er alternatieven voorhanden zijn, zoals de toepassing van de kleine ondernemingsregeling, de oprichting van een btw-eenheid, het omvormen van de kwalificatie van het inkomen, enz.

In dit verband is het bovendien nog even afwachten op bijkomende verduidelijking van de btw-administratie. Mogelijks zouden bepaalde standpunten worden herzien waardoor de oprichting van een btw-eenheid in bepaalde situaties alsnog een mogelijkheid zou kunnen zijn. Deze verduidelijking zou eerstdaags, meer bepaald de laatste week van november, worden gepubliceerd.

Nog even afwachten dus....

Leslie

Leslie

fiscaal adviseur

Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.