Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Auteursrechten in social profit

Gepubliceerd op 30-10-15

Binnen de social profit sector worden er zeer vaak tijdschriften, maandbladen en brochures uitgegeven. Veelal worden de stukken geschreven door derden of vrijwilligers van deze verenigingen. De auteurs van deze stukken krijgen hiervoor vaak een vergoeding. Maar hoe kan men deze inkomsten nu fiscaal voordelig uitbetalen?

Het artikel en tekst worden beschermd door de wet op de auteursrechten, indien de auteur de cessie of de concessie op het werk verkoop, kan men de inkomsten die daaruit voortvloeien aanzien als auteursrechten zoals bedoeld in art. 17, §1, 5° WIB'92.

Het gedeelte van de vergoeding die men kan aanmerken als zijnde voor de cessie of concessie van auteursrechten ( art. 17, §1, 5° WIB'92) wordt onder bepaalde voorwaarden en omstandigheden (Ci.RH.231/631.675) gekwalificeerd als roerend inkomen tot jaarlijks 57.270 euro (inkomstenjaar 2015). Concreet houdt dit in dat deze inkomsten worden belast aan 15% roerende voorheffing, daar waar normaal de roerende voorheffing 25% bedraagt en straks zelf 27%. De roerende voorheffing op auteursrechten is ook aanzienlijk voordeliger in vergelijking met een beroepsinkomen hetwelke wordt belast tegen de marginale aanslagvoet, die kan oplopen tot 50%.

Het deel van de auteursrechten dat de grens van € 57.270 overschrijdt zal als beroepsinkomen worden beschouwd voor zover de inkomsten uit auteursrechten gebruikt worden voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid ( art. 37 WIB'92 ). Met andere woorden boven de grens van € 57.270 zijn de bedoelde inkomsten een beroepsinkomen, behalve als ze niet hun oorsprong vinden in een beroepsactiviteit conform art. 37 WIB'92. Of deze inkomsten zullen worden aangemerkt als beroepsinkomen zal afhangen van feitelijke gegevens, zoals de verbondenheid van de auteursrechten met de beroepsactiviteit, de frequentie en continuïteit, ...

De inkomsten uit de cessie of concessie van auteursrechten zijn belastbaar ten bedrage van het netto-inkomen. Dit is het bruto-inkomen verminderd met ofwel de werkelijk gedragen kosten ofwel een specifieke forfaitaire kostenaftrek. Deze forfaitaire aftrek bedraagt 50% voor de eerste schijf tot € 15.270 en 25% voor de tweede schijf van € 15.270 tot € 30.540 (inkomstenjaar 2015). Deze forfaitaire kosten worden slechts toegekend per belastingplichtige en per aanslagjaar. Wanneer een belastingplichtige van meerdere schuldenaars inkomsten uit auteursrechten verkrijgt, zal deze forfaitaire aftrek slechts eenmaal kunnen worden toegepast.

Ter illustratie, een auteur krijgt van 2 verschillende verenigingen elk € 10.000 aan auteursrechten. Vanuit het oogpunt van elke vereniging apart vallen deze bedragen onder de grens van € 15.270 en passen zij beiden een forfaitaire kostenaftrek van 50% toe. Wanneer we dit echter samen gaan bekijken in de aangifte personenbelasting wordt er € 20.000 aan auteursrechten betaald hetwelke boven de grens van € 15.270 ligt. Tot deze grens kon een aftrek van 50% forfaitaire kosten worden toegekend, boven deze grens en tot de uitbetaalde € 20.000 slechts 25% kostenaftrek. Hieruit blijkt dat er door de twee uitbetalende verenigingen te veel als forfaitaire kost werd aangemerkt en deze zal moeten worden rechtgezet in de aangifte personenbelasting. In deze aangifte zal dan ook de te weinig ingehouden roerende voorheffing worden verrekend.

Boven de grens van € 30.540 kunnen geen forfaitaire kosten meer in aftrek worden gebracht. Het maximale bedrag aan forfaitaire kosten bedraagt dus € 11.452,50.

De doorstorting van de roerende voorheffing dient te gebeuren door de schuldenaar van de inkomsten, die deze dan ook zal aangeven (aangifte 273 S) en betalen aan de schatkist.

Voor een uitgebreidere bespreking van deze verplichtingen verwijs ik u graag door naar het artikel "De vzw als schuldenaar van de roerende voorheffing".

SBB accountants & Adviseurs kan u verder adviseren of helpen inzake deze materie. Neem hiervoor dan ook gerust contact op met uw dichtstbijzijnde SBB-kantoor.

Jonas

Jonas

adviseur social profit

Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.