Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Aangifte interne pensioenbeloften bij Sigedis

Gepubliceerd op 15-09-14

Zelfstandige bedrijfsleiders kunnen hun wettelijk pensioen aanvullen met extralegale pensioenen. Zo kunnen zij een extralegaal pensioen opbouwen bij een externe verzekeraar via een groepsverzekering of een individuele pensioentoezegging (hierna IPT-verzekering). Tot het jaar 2011 konden bedrijfsleiders hun aanvullend pensioen ook opbouwen binnen hun vennootschap, dit was de zgn interne pensioenbelofte. Het is net die interne pensioenbelofte die uiterlijk op 31 december 2014 moet worden aangegeven bij de pensioendatabank. Hierna een woordje uitleg.

Wat is een interne pensioenbelofte?

De zelfstandige bedrijfsleider sloot een pensioencontract met zijn vennootschap. De vennootschap beloofde de bedrijfsleider om bij zijn pensionering een bepaald aanvullend pensioen uit te keren. De vennootschap boekte hiervoor jaarlijks voorzieningen die in de regel fiscaal aftrekbaar waren. De voorzieningen waren louter boekhoudkundige verrichtingen. De vennootschap diende dus geen werkelijke storting te doen zoals dit wel het geval is voor de premies bij een externe groeps- of IPT-verzekering. De aftrekbare voorzieningen resulteerden wel in een jaarlijkse besparing van de vennootschapsbelasting.

De wetgever heeft de techniek van de interne pensioenbelofte afgeschaft vanaf 1 januari 2012. Bestaande pensioenbeloften mogen blijven verderbestaan maar de vennootschap mag de opgebouwde voorzieningen niet meer verder aanvullen met nieuwe voorzieningen.

Aangifte bij Sigedis uiterlijk op 31 december 2014

De bestaande interne pensioenbeloften, die sinds 2012 niet meer worden aangevuld met nieuwe voorzieningen, moeten uiterlijk op 31 december 2014 worden aangeven bij de pensioendatabank bij Sigedis (zgn D2PB). Interne pensioenbeloften die reeds zijn uitgekeerd uiterlijk op 31 december 2012 dienen niet te worden aangegeven. Interne pensioenbeloften die zijn omgezet in een externe groeps- of IPT-verzekering dienen ook niet te worden aangegeven.

Wie moet de aangifte indienen?

De vennootschap is verantwoordelijk voor de aangifte. De vennootschap kan de aangifte zelf indienen of laten indienen door een externe vertegenwoordiger (het sociaal secretariaat of de boekhouder). De aangifte gebeurd elektronisch via de website van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be).

Sancties bij een niet-aangifte?

Een niet-aangifte kan zware fiscale gevolgen hebben. De uitkering van de pensioenbelofte bij de pensionering van de bedrijfsleider zou dan fiscaal niet aftrekbaar zijn voor de vennootschap. Naast de verschuldigde personenbelasting van 16,5% die de bedrijfsleider zal betalen, dreigt de vennootschap dus ook de vennootschapsbelasting te betalen op de uitkering...

 

 

Gregory

Gregory

fiscaal adviseur

Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.