Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Uw klant failliet? Wij brengen u onmiddellijk op de hoogte!

Gratis service voor SBB-klanten


Een goede opvolging van het betalingsverkeer van uw klanten is voor u van groot belang. Zeker in economisch steeds moeilijker tijden wilt u de vinger aan de pols van uw klanten houden en bent u liefst snel op de hoogte van mogelijke tegenslagen die zij kunnen hebben. Die kunnen immers ook een invloed hebben op ùw bedrijf.

Daarom hebben wij voor onze klanten deze kosteloze dienstverlening ontwikkeld.

E-mail bij faillissement klant

U krijgt van SBB een e-mailbericht van zodra wij vaststellen dat een klant van u de boeken heeft neergelegd of op een andere manier failliet is verklaard. Wij bezorgen u ook de coördinaten van de curator en de uiterste datum om uw vordering bij de rechtbank in te dienen, zodat u snel aangifte kunt doen van het bedrag aan onbetaalde facturen dat de klant nog heeft openstaan.

Tijdig geïnformeerd zijn heeft voordelen

  • U kunt uw schuldvordering tijdig indienen bij de rechtbank.
  • U kunt de btw op niet-betaalde goederen of diensten die u aan de betrokken klant leverde, recupereren.
  • U kunt de openstaande vordering(en) in mindering brengen van uw fiscaal resultaat.

Hoe gaan wij te werk?

Als uw accountant hebben wij een zicht op alle klanten die in uw boekhouding voorkomen. De klanten met een Belgisch btw-nummer die gedurende de laatste twee jaar in uw boekhouding zijn vermeld of die nog een openstaande schuld hebben, vormen de basis voor onze dagelijkse screening van alle faillissementsvonnissen in België.

Van zodra we vaststellen dat een btw-plichtige klant failliet werd verklaard, ontvangt u van ons een e-mailbericht met alle nodige informatie. Wij leggen u ook uit wat u in zo’n geval te doen staat.

Wat kost deze dienstverlening?

Deze dienstverlening is gratis voor SBB-klanten waarvoor wij de boekhouding voeren of die met Winbooks ASP werken. Omdat wij vinden dat ook dit soort informatie tot onze opdracht als accountant behoort. En omdat wij graag hebben dat u snel op de hoogte bent van alles wat voor uw bedrijf of activiteit negatieve gevolgen kan hebben. Want zeker in dit soort situaties is een verwittigd ondernemer er minstens twee waard.