Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Disclaimer

Dit e-mailbericht kan, samen met de eventuele bijlagen, informatie bevatten die vertrouwelijk is en/of wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Het bericht is, samen met de eventuele bijlagen, enkel bestemd om te worden gebruikt door de geadresseerde(n). Het gebruik van de inhoud ervan (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de volledige of gedeeltelijke reproductie, mededeling, wijziging of verspreiding ervan in om het even welke vorm) door andere personen dan de aangeduide geadresseerde(n) is verboden.

Hebt u dit bericht per vergissing ontvangen, gelieve dan de afzender telefonisch of via 'reply' te verwittigen en de informatie te verwijderen van alle IT-systemen en eventuele kopies of afdrukken te vernietigen.

Bedankt voor uw medewerking.

SBB kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van onjuistheden of problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, alsmede technische storingen.