Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Zomerakkoord 2017: wat verandert op fiscaal vlak voor ondernemers?

14 sep 17 Door Gregory Henin

Het zomerakkoord waar premier Michel op 26 juli mee naar buiten kwam, bevat heel wat gunstige maatregelen voor ondernemers. Zowel voor eenmanszaken als vennootschappen liggen er enkele aantrekkelijke beslissingen op tafel. Ze zijn nog niet allemaal even uitgediept, maar de grote lijnen zien er veelbelovend uit.

Lagere vennootschapsbelasting

Wellicht is dit de belangrijkste beslissing van deze zomer: de huidige vennootschapsbelasting van 33% wordt afgebouwd naar 25% in 2020. In eerste instantie verlaagt de taks naar 29% in 2018. Daarnaast zal in 2018 ook de crisisbelasting van 3% dalen naar een lager %. In 2020 verdwijnt ze volledig.

Voor kmo’s gaat de maatregel nog een stap verder: zij betalen vanaf 2018 op hun eerste schijf van 100.000 euro slechts 20% vennootschapsbelasting. Voor de overige winst geldt het standaardtarief.

45.000 euro voor bedrijfsleiders

Elke onderneming moet vanaf 2018 jaarlijks minstens 45.000 euro bruto uitkeren aan een bedrijfsleider om geen bijzondere toeslag van 10% op het tekort te betalen. Ligt uw belastbare winst lager dan 45.000 euro? Dan mag de minimale bedrijfsleidersbezoldiging lager zijn , maar wel minstens gelijk aan het belastbare resultaat om in regel te zijn met deze voorwaarde. Als uw bedrijf jonger is dan 4 jaar, bent u van deze regel vrijgesteld.

Investeren wordt 20% aftrekbaar

Momenteel krijgt u een eenmalige investeringsaftrek van 8%. Vanaf 2018 wordt dit tijdelijk opgetrokken tot 20% voor zowel eenmanszaken als kmo’s, op voorwaarde dat de investering voldoet aan enkele voorwaarden. Personenwagens kunt u bijvoorbeeld nooit inbrengen onder deze maatregel. De specifieke investeringsaftrek, voor onder meer digitale of energiebesparende investeringen, wijzigt niet.

Verlaagde belastingdruk voor eenmanszaken

De fiscaliteit voor eenmanszaken en vennootschappen wordt deels gelijkgetrokken. Op die manier zal de belastingdruk op eenmanszaken, die belast worden als natuurlijke persoon, afnemen. De wijzigingen betreffen:

  • Onder meer de aftrekbaarheid van autokosten zal voor eenmanszaken hetzelfde zijn als voor vennootschappen. Door rekening te houden met CO2-uitstoot worden milieuvriendelijke wagens voor zelfstandigen milieuvriendelijker.
  • De tarieven op de winsten bij stopzettingen zullen afnemen van 50, 33 of 16,5% naar 15%.
  • De invoering van een kostenforfait zoals bij werknemers.
  • Ook voor zelfstandigen is er de stijging van de investeringsaftrek naar 20% voor nieuwe investeringen.

En er is meer

Deze maatregelen zijn slechts het topje van de ijsberg. Ook op niet-fiscaal vlak gaat een wind door de wetgeving. Een greep uit de vernieuwingen:

  • Bij ziekte zal u als zelfstandige na twee weken al een beroep kunnen doen op uitkeringen. Nu moet u een maand arbeidsongeschikt zijn voor u een vergoeding krijgt.
  • Neemt u een nieuwe werknemer aan? Dan zal u hem de eerste drie maanden kunnen ontslaan met één week opzegtermijn in plaats van twee.
  • Wie werknemers aanneemt die tussen 18 en 21 jaar zijn, zal minder moeten betalen. Ofwel door een verhoogde fiscale aftrekbaarheid, ofwel via een RVA-premie.

Weten welke invloed het zomerakkoord op uw cijfers heeft? Een SBB-adviseur in uw buurt licht het graag toe.

Gregory

Gregory

fiscaal adviseur

Schrijf u in op de sectornieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen.