Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Wat brengt het vernieuwde ondernemingsrecht voor vrije beroepen?

17 dec 18 Door Sofia Van Gerven

Sinds 1 november 2018 zijn vrije beroepers ook officieel ondernemers. Dat is het gevolg van een grondig vernieuwd Belgisch ondernemingsrecht. En daar hangen enkele concrete praktische gevolgen aan vast voor uw beroep. Een overzicht.

De opfrissing van het ondernemingsrecht kadert binnen een grootschalige hervorming van het economisch recht, die ook aanleiding gaf tot:

Wat zijn de gevolgen?

1. U bent nu beter beschermd

Aangezien u nu een onderneming bent, kunt u eindelijk ook een faillissement aanvragen en beroep doen op de beschermingsprocedures van het insolventierecht: een groot verschil ten opzichte van vroeger. Ook het insolventierecht kreeg een stevige update in mei 2018: hier leest u meer.

Opgelet: facturen ‘protesteren’!

Als onderneming valt u nu ook onder het ‘vrije ondernemingsbewijsrecht’. Dit heeft als gevolg dat u facturen waarmee u niet akkoord bent, op korte termijn moet betwisten (‘protesteren’). U kunt dit bewijzen met een aangetekende zending of een e-mail van de andere partij waarin hij aangeeft dat hij uw protest heeft ontvangen. Doet u dit niet, dan wordt ervan uitgegaan dat u de factuur aanvaardt.

2. Enter de ‘ondernemingsrechtbank’

Als onderneming kunt u voortaan een andere onderneming dagvaarden (of zelf gedagvaard worden) voor de ‘ondernemingsrechtbank’ (de voormalige rechtbank van koophandel): die is bevoegd voor geschillen tussen ondernemingen, maar mag ook uitspraken doen over discussies rond de transacties van aandelen of lidmaatschappen.

3. Een ‘burgerlijke’ vennootschap bestaat niet meer

Hoewel de hervorming van het vennootschapsrecht pas plaatsvindt in 2019, zijn er al enkele wijzigingen doorgevoerd. Zo moest u vroeger voor ‘burgerlijke’ activiteiten (bv. een samenwerking met een andere vrije beroeper) verplicht een juridische vorm kiezen uit het burgerlijk wetboek (bv. een maatschap). Nu is er geen onderscheid meer tussen burgerlijke en handelsvennootschappen: als u een vennootschap opricht, hebt u de keuze uit alle vormen.

4. Nieuwe verplichtingen voor uw ‘burgerlijke’ maatschap

Ooit een burgerlijke maatschap opgericht voor uw familiale vermogensplanning, of een tijdelijke samenwerking? Omdat ook de maatschap nu een onderneming is, komen deze formaliteiten erbij:

  • Inschrijving in de KBO: een maatschap opgericht vóór 1 november 2018 moet u vóór 1 mei 2019 in de KBO laten inschrijven. Als u dit niet doet, riskeert u een boete tot 10.000 euro.
  • Boekhoudplicht: met een jaaromzet lager dan 500.000 euro (exclusief btw) mag u een vereenvoudigde boekhouding voeren. Ligt die hoger, dan is een dubbele boekhouding verplicht. Uw boekhouddocumenten moet u minstens 7 jaar bijhouden, de neerlegging of publicatie van een jaarrekening is niet nodig.

Overgangsperiode

Bestond uw maatschap al vóór 1 november 2018, dan geldt uw boekhoudplicht vanaf het eerste volledige boekjaar na 1 mei 2019. Voorbeeld: een maatschap opgericht vóór 1 november 2018, waarvan het boekjaar start op 1 januari 2019, heeft pas een boekhoudplicht vanaf 1 januari 2020.

Niet zeker wat de impact is op uw zaak? Speel op safe en schakel één van onze experten in. We helpen u graag verder!

Sofia

Sofia

juridisch adviseur

Schrijf u in op de sectornieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen.