Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Wat betekent het nieuwe ondernemingsrecht voor uw vzw?

18 dec 18 Door Annette Philips

 

Sinds 1 november 2018 is uw vereniging of stichting officieel een onderneming. Maar wat betekent dat concreet? Dit zijn de gevolgen en nieuwe formaliteiten waar u voortaan rekening mee moet houden.

The bigger picture

De opfrissing van het ondernemingsrecht kadert binnen een grotere hervorming van het economisch recht, die ook al aanleiding gaf tot:

Een hervormd insolventierecht, dat al geldig is sinds 1 mei 2018.
Een vernieuwd verenigingen- en vennootschapsrecht, dat er in 2019 aankomt.

Wat betekent dit voor u in de praktijk?

1. Uw vzw is nu een onderneming

De vernieuwde wetgeving schafte het verouderde verschil tussen ‘handelaren’ en ‘niet-handelaren’ af. Het ondernemingsrecht kwalificeert voortaan nagenoeg elke zelfstandige beroepsactiviteit als ‘onderneming’: vzw’s, stichtingen en bezoldigde bestuurders van een vereniging dus ook.

2. U valt onder het insolventierecht

Al sinds de inwerkingtreding van het nieuwe insolventierecht in mei 2018 kunt u een faillissement aanvragen en beroep doen op de beschermingsprocedures van het insolventierecht. Zo kunt u bijvoorbeeld een procedure van gerechtelijke reorganisatie opstarten om een nakend faillissement te vermijden.

Opgelet: dit alles betekent tegelijk dat uw bestuurders ook aansprakelijk gesteld kunnen worden voor ‘grove fouten’ of ‘wrongful trading’ (wanneer u bij een nakend faillissement de activiteiten moedwillig verder zet). Dit is echter niet het geval voor ‘kleine vzw’s’, internationale vzw’s en stichtingen. Deze blogpost gaat dieper in op het vernieuwde insolventierecht.

Opgelet: facturen ‘protesteren’!

Uw vzw valt als onderneming ook onder het ‘vrije ondernemingsbewijsrecht’. Dit heeft als gevolg dat u facturen waarmee u niet akkoord bent, op korte termijn moet betwisten (‘protesteren’). U kunt dit bewijzen met een aangetekende zending of een e-mail van de andere partij waarin hij aangeeft dat hij uw protest heeft ontvangen. Doet u dit niet, dan wordt ervan uitgegaan dat u de factuur aanvaardt.

3. Van rechtbank van koophandel naar ‘ondernemingsrechtbank’

De rechtbank van koophandel verdwijnt. Zij wordt omgevormd tot ondernemingsrechtbank. Die nieuwe rechtbank is bevoegd voor alle geschillen rond ondernemingen. Aangezien het ondernemingsbegrip voortaan heel ruim wordt opgevat is de nieuwe rechtbank voortaan ook bevoegd voor vzw’s.

Vragen over de impact op uw vzw?

Speel op safe en contacteer onze juridische dienst. We helpen u graag verder!

Annette

Annette

adviseur social profit

Schrijf u in op de sectornieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen.