Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Voorafbetalingen van belastingen: ook voor eenmanszaken verplicht

28 mrt 19 Door Gregory Henin

Om voor uw eenmanszaak een belastingstijging te vermijden, moet u doorheen het jaar al voorschotten betalen op uw uiteindelijke belasting. Net als voor vennootschappen zijn deze zogeheten ‘voorafbetalingen’ verplicht. Doet u die niet, dan riskeert u een boete onder de vorm van een belastingverhoging. Hier vindt u een overzicht van uw deadlines en to-do’s.

Omdat u als zelfstandige nog niet weet hoeveel u in het komende jaar zal verdienen, denkt u beter al vooruit. Aan de hand van uw inkomsten van het voorbije jaar kunt u alvast een inschatting maken van de belastingen die u verschuldigd zal zijn. De fiscus moedigt aan om een deel van deze uiteindelijke belasting al vooraf te betalen. Zo vermijdt u verrassingen bij de eindafrekening en extra kosten.

Wat houdt de belastingverhoging precies in?

De belastingverhoging kan het best gezien worden als een laattijdige intrest die de fiscus u aanrekent als u geen voorschotten hebt betaald. Voor eenmanszaken geldt voor het aanslagjaar 2020 (inkomstenjaar 2019) het tarief van 2,25%.

Verduidelijking met een voorbeeld

Stel: als zelfstandige ondernemer hebt u, na aftrek van uw beroepskosten, een netto belastbaar beroepsinkomen van 50.000 euro. Hierop moet u bijvoorbeeld 15.600 euro (basis)belasting betalen. Hebt u in de loop van het jaar geen voorafbetalingen gedaan, dan wordt u een verhoging aangerekend.

De berekeningsbasis is gelijk aan 106% van de belasting verschuldigd op de inkomsten die vatbaar zijn voor vermeerdering: 15.600 euro x 1,06 = 16.536 euro. Op basis daarvan wordt de vermeerdering berekend, die bedraagt 2,25 % van 16.536 euro = 372,06 euro.

Goed om te weten

  • Bij zelfstandigen wordt slechts 90% van de vermeerdering in aanmerking genomen. Concreet zult u dus slechts 334,85 euro moeten betalen.
  • U moet geen toelage betalen als het bedrag lager is dan 0,5% van de basisbelasting of niet hoger is dan 80 euro.

De deadlines

Er zijn 4 tijdstippen waarop u voorafbetalingen kunt doen. Valt uw boekjaar samen met het kalenderjaar, dan gaat het om 10 april, 10 juli, 10 oktober en 20 december. In principe kunt u tot 20 december wachten om uw voorafbetalingen te regelen. Maar let op: de voorschotten geven u recht op een vermindering van uw belastingverhoging, en dat percentage daalt naarmate u later stort:

  • Voorafbetaling vóór 10 april: bedrag van de 1e voorafbetaling x 3%
  • Voorafbetaling vóór 10 juli: bedrag van de 2e voorafbetaling x 2,5%
  • Voorafbetaling vóór 10 oktober: bedrag van de 3e voorafbetaling x 2,00%
  • Voorafbetaling vóór 20 december: bedrag van de 4e voorafbetaling x 1,50%

Hoeveel stort u best (per keer)?

Hoeveel voorschotten u betaalt, kiest u uiteindelijk zelf. Idealiter maakt u een inschatting van de belasting die u uiteindelijk zal moeten betalen, waarna u het bedrag van de voorafbetalingen bepaalt. Laat u hierbij adviseren door uw boekhouder-belastingconsulent die voor u simulaties kan maken.

Vrijstelling mogelijk?

Niet iedereen valt onder dit regime van voorafbetalingen, maar de uitzonderingen zijn beperkt. Bent u pas gestart als zelfstandige in hoofdberoep in 2017, 2018 of 2019? Dan hoeft u geen belastingvermeerdering te betalen voor inkomstenjaar 2019.

Opgelet: nieuw rekeningnummer!

De voorafbetalingen voor inkomstenjaar 2019 moeten op een nieuw rekeningnummer gestort worden: BE61 6792 0022 9117 van het Inningscentrum - Dienst Voorafbetalingen, Koning Albert II laan 33, bus 42, 1030 SCHAARBEEK.

Meer info? Of advies gewenst bij uw inschatting en planning?

Contacteer vrijblijvend een SBB-adviseur in uw regio. Hij of zij staat u bij met raad en daad.

Gregory

Gregory

fiscaal adviseur

Schrijf u in op de sectornieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen.