Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

UBO-register: ook meldingsplicht voor verenigingen

03 dec 18 Door Annette Philips

 

In het kader van een nieuwe antiwitwasmaatregel zijn bestuurders van vzw’s sinds eind oktober verplicht om aan de FOD Financiën een aantal identificatiegegevens door te spelen. Die komen terecht in het zogeheten ‘UBO-register’. Hoe de registratie precies verloopt en tegen wanneer ze dient te gebeuren, komt u te weten in drie vragen en antwoorden.

In de strijd tegen witwaspraktijken, fiscale fraude en terrorismefinanciering verplicht Europa haar lidstaten om een Register van Uiteindelijk Begunstigden – Ultimate Beneficial Owners of UBO’s – aan te leggen. Daarin komen de natuurlijke personen met een deelname van 25% of meer in een vennootschap, maar ook de bestuurders van verenigingen. In ons land wordt deze centrale databank beheerd door de FOD Financiën. Onder meer de fiscus en politiediensten hebben er toegang toe.

1. Wie moet zich allemaal registreren?

Iedereen die betrokken is bij het bestuur van een vzw wordt als UBO beschouwd. Concreet: de leden van de raad van bestuur, personen die gemachtigd zijn om de vereniging te vertegenwoordigen, en al wie belast is met het dagelijkse bestuur of op de een of andere manier zeggenschap heeft over de vereniging.

2. Welke info komt in het register terecht?

In het UBO-register komen naam, geboortedatum, nationaliteit, rijksregisternummer en adres van elke uiteindelijke begunstigde, net zoals zijn rol binnen de vzw en sinds wanneer hij UBO is. Let op: een eenvoudige opsomming van de gegevens volstaat niet, via bewijsstukken moet worden aangetoond dat de info accuraat en actueel is.

3. Wat als de registratie niet gebeurt?

De melding gebeurt via het onlineplatform MyMinFin en moet ten laatste op 31 maart 2019 in orde zijn. Is dat niet het geval, dan riskeert de vzw een boete van 250 tot 50.000 euro. Ook wanneer de gegevens onvolledig of van slechte kwaliteit blijken te zijn, is een sanctie mogelijk.

Tot slot nog dit: verzamel vooraf best alle bewijsstukken die u nodig heeft voor deze registratie. Zo hebt u alle nodige documenten bij de hand om de melding tegen de deadline in orde te brengen.

Hebt u een vraag over het UBO-register of de UBO’s in uw vzw? Contacteer gerust vrijblijvend een SBB-kantoor in uw buurt. Onze adviseurs helpen u met plezier op weg.

Annette

Annette

adviseur social profit

Schrijf u in op de sectornieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen.