Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Stemrecht op de algemene vergadering van een vzw

12 jan 18 Door Annette Philips

De Algemene Vergadering komt minstens tweemaal per jaar samen. Leden komen samen op een Algemene Vergadering om beslissingen te nemen. Over deze beslissingen dient gestemd te worden. Maar hoe verloopt die procedure precies? Mag iedereen altijd stemmen? En wat met volmachten, veto’s en het aanwezigheidsquorum? Deze blogpost lijst alles helder op.

Wie mag aanwezig zijn op de algemene vergadering?

Elke vereniging heeft werkende leden, dit zijn de oprichters en de werkende leden die zijn aanvaard na de oprichting. Het minimaal aantal werkende leden moet steeds drie bedragen.
Deze werkende leden hebben het recht om de Algemene Vergadering bij te wonen en hebben stemrecht. Zij worden ook 'effectieve' leden genoemd.

Daarnaast hebt u mogelijk ook ‘toegetreden leden’. Zij hebben wel een zekere band met uw vereniging (zoals deelnemen aan de activiteiten), maar worden in principe niet uitgenodigd op de algemene vergadering. Al kunt u daar verandering in brengen via een statutenwijziging. In dat geval kunnen ze uw vergadering wel bijwonen, maar stemrecht hebben ze nooit.

Andere rechten en plichten kunt u ook via de statuten aanpassen. Let wel: die kunt u niet inperken, enkel uitbreiden.

Is er een quorum?

Een gewone algemene vergadering vereist in principe geen aanwezigheidsquorum, tenzij de statuten het anders bepalen. De algemene vergadering kan dus in principe van start gaan, ongeacht het aantal aanwezige werkende leden.
Slechts bij een buitengewone vergadering waarbij beslist wordt tot statutenwijziging of een ontbinding zal een aanwezigheidsquorum van 2/3 vereist zijn.

Heeft iedereen gelijk stemrecht?

Ja. Beslissingen worden ook genomen bij gewone meerderheid. Maar opnieuw: dit kunt u in uw statuten laten aanpassen. Zo kunt u bijvoorbeeld de stem van de voorzitter de doorslag laten geven als er evenveel stemmen voor en tegen zijn, vetorechten of zelfs dubbele stemmen toekennen aan bepaalde leden, de werkende leden in categorieën verdelen, en aan elke groep een bepaald aantal stemmen toedelen enzovoort.

Wat met volmachten?

Via een volmacht kan een werkend lid zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander werkend lid. Van dit recht kan niet worden afgeweken, wel kan men een aantal bijkomende bepalingen in de statuten opnemen. Zo kunt u eventueel bepalen dat elk werkend lid slechts één ander werkend lid mag vertegenwoordigen. Of, als u met ledencategorieën werkt: dat mensen zich enkel kunnen laten vertegenwoordigen door leden uit hun categorie.

 

In de praktijk: reken op uw SBB-expert

Speel op zeker en schakel tijdig de hulp in van een expert. Wij ondersteunen u graag met raad en daad.

Annette

Annette

adviseur social profit

Schrijf u in op de sectornieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen.