Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Opzeg gepensioneerd pachter: aan strikte voorwaarden gebonden

01 okt 17 Door Isabel Dillen

Stel: op uw 65ste ontvangt u plots uw pachtopzeg. Moet u die zomaar aanvaarden en uw pachtgrond verlaten? Het antwoord is neen: zo’n opzeg is pas geldig als een aantal voorwaarden zijn vervuld. We zetten de vereisten op een rij en wat u te doen staat bij een – naar uw mening - onterechte dagvaarding. 

Eerst en vooral dit: dat u de pensioenleeftijd hebt bereikt, wil niet zeggen dat u ook daadwerkelijk op pensioen gaat. En doet u dat wel, dan staat er misschien een opvolger in de startblokken die uw landbouwbedrijf wil verderzetten op de pachtgrond. 

Voorwaarden voor pachter en verpachter 

Een geldige pachtopzeg is pas mogelijk wanneer u als pachter: 

  • een pensioenuitkering geniet, 
  • geen opvolger kunt aanduiden om uw exploitatie verder te zetten. 

De verpachter kan van zijn kant de pacht maar opzeggen wanneer hij: 

  • de grond zelf zal exploiteren of laten exploiteren door bevoorrechte familieleden, 
  • ze gaat vervreemden aan een ander leefbaar landbouwbedrijf, 
  • ze opnieuw gaat verpachten binnen de zes maanden nadat u als pachter de grond verlaten hebt. 

Wel is de verpachter verplicht om een opzeggingstermijn in acht te nemen van minstens 1 jaar. 

Dagvaarding in de bus? Laat u bijstaan! 

Bent u – naar uw mening – onterecht gedagvaard? Verzamel dan ter voorbereiding alle relevante bewijsstukken en neem een advocaat in de arm. Zeker voor de eigenlijke dagvaarding is bijstand door een advocaat een must, want tijdens zo’n zitting vloeit heel wat juridisch jargon. 

Een dagvaardingsproces kent een vast verloop. Aan de eigenlijke dagvaarding gaat altijd een zogeheten verzoeningszitting vooraf. Het doel daarvan is om tot een minnelijke schikking te komen. Maar werd de opzeg niet correct gegeven en wilt u als pachter geen einde maken aan uw pacht, dan volgt er hoe dan ook een proces-verbaal van niet-verzoening. Binnen de maand na de verzoeningszitting volgt dan de dagvaarding in geldigverklaring. Is deze termijn verstreken, dan is het nog weinig waarschijnlijk dat het tot een eigenlijke dagvaarding komt.

Isabel

Isabel

juridisch adviseur

Schrijf u in op de sectornieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen.