Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Nitraatresiducampagne 2019 van start. Wat moet u weten en doen?

17 sep 18 Door Jan Meykens

De Mestbank heeft de geselecteerde percelen voor de nitraatresiducampagne 2018 gepubliceerd op het Mestbankloket (www.mestbankloket.be, rubriek staalnames > bodem > nitraatresidu). Het is belangrijk dat u dit controleert voor uw bedrijf. Dit zijn de aandachtspunten.

1. Doe een controle van de percelen voor 28 september

De Mestbank lichtte midden september via e-mail of brief de landbouwers die stalen moeten nemen hierover in. De VLM raadt alle landbouwers aan om op het Mestbankloket na te kijken of op hun bedrijf percelen voor de nitraatresidustaalname geselecteerd zijn De staalnameperiode loopt van 1 oktober tot en met 15 november.

Als de Mestbank percelen met teeltschade of teeltmislukking heeft geselecteerd, moet u dat via het Nitraatmeldpunt laten weten aan de Mestbank. Dat kan tot en met 28 september. Hetzelfde geldt als geselecteerde percelen niet of niet op een veilige manier kunnen bemonsterd worden.

Wat is de deadline voor het melden van droogteschade?

Uiterlijk op 28 september moet u via het Nitraatmeldpunt laten weten op welke percelen u droogteschade had.

2. Vervangpercelen voor de nitraatresiducampagne

Vanaf 17 september kunt u het Mestbankloket raadplegen en ziet u of de VLM al dan niet een staal komt nemen van één van uw percelen. Heeft dat perceel door de droogte teeltschade of oogstmislukking opgelopen? Dan meldt u dat vóór vrijdag 28 september aan de Mestbank en dient u ook de bewijsstukken in. Dat zijn bij voorkeur de vaststellingen van de schadecommissie. Dit moet voor alle percelen met teeltschade op het bedrijf.

Hebt u de bewijstukken nog niet ontvangen en nadert de deadline van 28 september? Dan kunt u toch al melding doen bij de Mestbank en hen de bewijsstukken de week nadien bezorgen. De Mestbank zal dan een of meerdere vervangpercelen aanduiden. Brengt u de Mestbank niet op de hoogte van teeltschade of oogstmislukking, dan zal er een staal genomen worden van de aangeduide percelen.

Welke meldingen moet u nog doorgeven uiterlijk op 28 september?

  • alle omstandigheden die ervoor zorgen dat een geselecteerd perceel niet of niet op een veilige manier kan bemonsterd worden

Denk maar aan werken op een perceel. Of een perceel dat niet bereikbaar of afgesloten is. Of dieren die een risico kunnen vormen voor de veiligheid van de staalnemer. De Mestbank kan dan een vervangperceel aanduiden. Als de staalnemer het perceel niet kan bemonsteren om redenen die de landbouwer vooraf kon voorzien en die hij niet gemeld heeft, zal dat gevolgen hebben voor het bedrijf.

 

  • de wens om aanwezig te zijn bij de staalname of de toepassing van band-of rijbemesting na 1 juli

Voor controlestalen in opdracht van de Mestbank, kan u dat tot en met 28 september laten weten. Dan brengt de Mestbank het laboratorium op de hoogte. Na 28 september moet u daarvoor zelf rechtstreeks contact opnemen met het aangeduide laboratorium. Voor verplichte stalen in eigen opdracht, moet u dat altijd rechtstreeks melden aan het laboratorium. 

3. Wie moet de stalen nemen?

U moet op het Mestbankloket goed nakijken of u zelf een erkend laboratorium moeten aanstellen voor de nitraatresidubepaling, of dat de Mestbank de nitraatresidubepaling op zich neemt.

Indien op het percelenoverzicht ‘Controlestalen in opdracht van de Mestbank’ staat, gebeurt de nitraatresidubepaling op kosten van de Mestbank. De Mestbank duidt een erkend laboratorium aan dat de staalname uitvoert. U hoeft dan zelf geen contact op te nemen met een laboratorium.

Als op het percelenoverzicht ‘Verplichte stalen in eigen opdracht en op eigen kosten’ staat, gebeurt de nitraatresidubepaling in opdracht van en op kosten van u. Dit wil zeggen dat u zelf contact moet opnemen met een erkend laboratorium om het nitraatresidu te laten bepalen. Er is op het Mestbankloket een gepersonaliseerde aanvraagformulier ter beschikking hetgeen u hiervoor kan gebruiken. U moet zelf ook opvolgen dat de stalen tijdig worden genomen. Het niet nemen van verplichte stalen leidt tot een boete en bovendien tot de aanduiding als focusbedrijf of een verhoging van de maatregelencategorie.

Hebt u vragen of wilt u gerichter milieu- en omgevingsadvies?

Contacteer onze milieuadviseur in het SBB-kantoor in uw buurt. Onze experten helpen u graag op weg.

Jan

Jan

productmanager milieu

Schrijf u in op de sectornieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen.