Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Nieuwe regels voor schenkingen: wat met uw successieplanning?

19 apr 18 Door Kimberly De Peuter

 

Schenkingen binnen de familie zijn de normaalste zaak ter wereld in een doordachte successieplanning. Maar het nieuwe erfrecht, vanaf september 2018 van kracht, steekt mogelijk een stokje voor uw plannen. In sommige gevallen kunnen uw begiftigden namelijk nadelen ondervinden … tenzij u nog snel handelt!

Het nieuwe erfrecht heeft, voor de duidelijkheid, een impact op ál uw schenkingen. Dus ook op de giften die u al – lang of minder lang geleden – aan uw kinderen deed. Immers, de nieuwe wet treedt in werking bij overlijdens vanaf 1 september 2018.

In sommige situaties kunnen de ontvangers van uw giften nadelen aan de nieuwe regels ondervinden. Die zijn echter te vermijden, door bij uw notaris een zogeheten verklaring tot behoud af te leggen. Dat kan nog tot en met 31 augustus 2018. Bespreek dit grondig met uw successieadviseur, want de ideale piste hangt af van de specifieke situatie! We geven alvast twee vaak voorkomende aandachtspunten mee.

Situatie 1: met voorbehoud van vruchtgebruik

Een populaire planningstechniek bij ondernemers is de schenking met voorbehoud van vruchtgebruik (onder het gunstregime ‘schenking familiale onderneming’ of ‘schenking familiale vennootschap’): u schenkt de vermogensbestanddelen of de aandelen aan één of meerdere kinderen, maar u behoudt het ‘vruchtgebruik’ (dus de opbrengsten van en controle over) uw zaak.

Tot 1 september 2018 bleef de waarde van die schenking (met het oog op de verrekening ten tijde van het overlijden – om na te gaan of alle kinderen gelijk behandeld werden of het beschikbaar deel niet overschreden werd) onveranderd: ze werd vastgeklikt op de dag van de gift. Dit verandert nu: de waarde wordt bepaald bij de beëindiging van het vruchtgebruik – lees: in principe het moment waarop u overlijdt.

Gevolg? Als uw gift in waarde gestegen is (door arbeidsinspanningen van het actieve kind of de waardestijging van de geschonken gronden), dan profiteren al uw erfgenamen mee van die groei. Ook diegenen die hier weinig verdienste aan hebben.

Situatie 2: gelijke schenkingen, verschillende momenten

Ook indien u schenkingen aan uw kinderen heeft gedaan op verschillende ogenblikken, zorgt de nieuwe wet voor een adder onder het gras. Er is nu namelijk voorzien in een indexatiemechanisme: de waarde van uw schenking wordt elk jaar geïndexeerd, volgens de consumptieprijzen, waardoor die stapsgewijs stijgt.

Gevolg? Hebt u uw gift(en) aan bepaalde kinderen eerder gedaan dan aan anderen, dan zullen zij op het moment van uw overlijden uiteindelijk meer moeten inbrengen. Ook die enigszins scheve situatie kunt u rechttrekken met de verklaring tot behoud.

Let op: oude regels niet altijd beter

Oude of nieuwe regeling? Welke u ook kiest, ze geldt voor ál uw giften gedaan voor 1 september 2018. U kunt dus niet kiezen welke schenkingen de oude en welke de nieuwe waarderingsregels volgen. Hebt u al meerdere schenkingen gedaan en aan meerdere kinderen, dan wordt het plaatje al gauw erg complex. Bovendien zijn in sommige situaties de nieuwe waarderingsregels voordeliger.

U doet er dus goed aan om uw persoonlijke situatie tijdig te bespreken met een adviseur successieplanning. Hij of zij kan vervolgens samen met u de verklaring tot behoud bij uw notaris opmaken. Daarvoor is de toestemming van uw begiftigde(n) overigens niet nodig.

Bent u toch te laat? Dan kunt u alsnog de waarde van uw schenkingen gelijktrekken en vastklikken. U hebt daar dan wel een ‘erfovereenkomst’ voor nodig, die al uw toekomstige erfgenamen (kinderen, echtgenoot) wél moeten ondertekenen.

Kimberly De Peuter

Kimberly De Peuter

Juridisch Adviseur Successieplanning

Schrijf u in op de sectornieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen.