Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Je maatschappelijke zetel als student-zelfstandige: waar vestig je je?

12 sep 17 Door Nathalie Put

Je kot, thuis of nog ergens anders? Welke locatie is de beste om je vennootschap te vestigen als student-zelfstandige? Je officiële vestigingsplaats – je zogenoemde ‘maatschappelijke zetel’ – mag je immers zelf kiezen. Deze locatie hoeft niet je ‘uitbatingszetel’ te zijn, waar je je handelsactiviteiten effectief uitoefent. Zo kan je alle briefwisseling bij je ouders ontvangen, maar werken vanuit je kot. Aan de keuze van je maatschappelijke zetel hangen wel enkele juridische gevolgen vast. Dit zijn je opties.

Een eerste belangrijke bemerking: bij eenmanszaken is de maatschappelijke zetel altijd het domicilieadres. Eigenaars van vennootschappen moeten wel even stilstaan bij hun keuze.

1. Op je kot/studio

De meest logische plaats is om alle post op kot je te ontvangen. Hier ben je als student immers het meest. Eén valkuil: vaak mag het niet. Op veel huurcontracten staat nadrukkelijk dat het pand voor privégebruik dient en handelsdoeleinden verboden zijn. Staat dit niet in je contract? Vraag het voor de zekerheid toch aan je kotbaas: als je je kot opgeeft, heeft dit immers fiscale gevolgen voor de verhuurder.

2. In je ouderlijk huis, zonder meer

Dit is een logische tweede optie voor je maatschappelijke zetel. Maat ook hier schuilt een addertje onder het gras. Een deurwaarder mag er immer van uitgaan dat alles wat hij tegenkomt op de zetel van de vennootschap, ook eigendom is van de vennootschap. Doet het huis van je ouders dienst als zetel, dan stellen zij dus automatisch al hun goederen als borg voor jouw vennootschap. Kom je in financiële problemen, dan kunnen schuldeisers beslag leggen op al het meubilair dat je ouders bezitten. Zij kunnen wel proberen te bewijzen dat de goederen hun privé-eigendom zijn, wat overigens kan met alle mogelijk denkbare middelen. De eenvoudigste manier is het kunnen voorleggen van aankoopfacturen.

3. In je ouderlijk huis, met inventaris

Wil je toch je zetel op je ouderlijk huis zetten, speel dan op zeker. Ofwel zijn er aankoopfacturen voor alle goederen, wat de goedkoopste oplossing is, ofwel wordt er een inventaris opgesteld door een deurwaarder voor je daar je onderneming vestigt. Alle materialen die je nadien privé aankoopt, zet je op eigen naam of die van je ouders. Zo wordt duidelijk dat ze niet van de vennootschap zijn.

4. In een deel van je ouderlijk huis

Een alternatief voor de inventaris is een kamer in je ouderlijk huis huren op naam van de vennootschap. Zorg in dat geval voor een legaal huurcontract. Net zoals bij een kot kunnen er immers belastingen op extra inkomsten voor je ouders worden geïnd. In dit geval kan je kosten, zoals elektriciteit- en waterverbruik, aftrekken van je belastingen.

5. Een kantoor huren

De laatste optie is wellicht niet de meest aantrekkelijke voor beginnende ondernemers. Zeker als student kan je vaak perfect vanuit je kot werken waardoor de huur voor een extern kantoor een vervelende meerkost is.

Elke optie heeft zijn voor- en nadelen. Op basis van je activiteiten, inkomsten en doelstellingen zal je een keuze moeten maken. Om te weten wat voor jouw vennootschap het voordeligst is, overleg je het best met een SBB-startersadviseur in je regio.  

Nathalie

Nathalie

starterscoördinator

Schrijf u in op de sectornieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen.