Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Het zomerakkoord: Kan uw vennootschap nog belastingvrij kapitaal uitkeren?

22 okt 17 Door Gregory Henin

Met het zomerakkoord heeft de federale regering beslist om vanaf 2018 een einde te maken aan de belastingvrije kapitaalvermindering in een vennootschap die belaste winsten heeft op de balans. Wat betekent dit concreet voor uw vennootschap en is een kapitaalvermindering in het najaar dan wenselijk?

Wat is het gestorte kapitaal van een vennootschap?

Het gestorte kapitaal wordt gevormd bij de oprichting of tijdens het bestaan van een vennootschap. Bij de oprichting doen de aandeelhouders een inbreng in het kapitaal. Die inbreng kan in geld maar kan ook in natura zijn (bv. inbreng van materialen, intellectuele rechten of gebouwen). Het kapitaal kan ook gevormd worden tijdens het bestaan van een vennootschap. Dit gebeurt bijvoorbeeld met een kapitaalsverhoging. Indien de inbreng in geld wordt volstort op een bankrekening van de vennootschap dan is dit een ‘gestort kapitaal’. Een inbreng in natura is altijd een gestort kapitaal.

Wat is het minimumkapitaal van een vennootschap?

Bij de oprichting van bepaalde vennootschapsvormen moet u rekening houden met een minimumkapitaal. Zo is het minimumkapitaal van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) 18.550 euro en dat van een naamloze vennootschap (NV) 61.500 euro.

Voor andere vennootschapsvormen zoals een vennootschap onder firma (VOF) of een gewone commanditaire vennootschap (Comm.V.), bestaat geen wettelijk minimumkapitaal. Let wel, soms is het voor die vennootschapsvormen toch interessant om bij de oprichting een kapitaal te creëren dat minstens gelijk is aan 18.550 euro (het minimumkapitaal voor een BVBA) zodat u de winsten later kan uitkeren aan een laag belastingtarief van 15% roerende voorheffing in de plaats van het algemeen belastingtarief van 30%!

Belastingvrij uitkeren?

Inderdaad, wat u in geld of in natura heeft ingebracht kan u belastingvrij weer uitkeren. Dit is ook normaal omdat het een kapitaal betreft en geen dividend.

Stel dat u in het verleden uw zelfstandige activiteit heeft stopgezet en dat u bent overgestapt naar een BVBA. U heeft daarbij uw stopgezette zelfstandige zaak (bestaande uit geld, materialen en een merknaam) ingebracht voor een waarde van 100.000 euro. Het gestorte kapitaal in uw BVBA bedraagt dan vandaag 100.000 euro, wat ruim boven het wettelijk minimum is van 18.550 euro. U kan in een buitengewone algemene vergadering beslissen om uw kapitaal te verminderen tot maximaal 18.550 euro zodat u dus tot 81.450 euro belastingvrij kan uitkeren.

Wat verandert er op 1 januari 2018?

Een kapitaalvermindering vanaf 1 januari 2018 zal niet meer volledig belastingvrij kunnen gebeuren indien de vennootschap belaste winsten heeft staan op de balans.

Stel dat uw BVBA naast het kapitaal van 100.000 euro ook nog 200.000 euro belaste winsten heeft staan op de balans. Het eigen vermogen van uw vennootschap is dus 300.000 euro. Indien u een kapitaalvermindering doet van 81.450 euro, dan wordt de uitkering vanaf 1 januari 2018 geacht pro rata te komen uit het volgestorte kapitaal en uit de belaste winsten. Met andere woorden, de uitkering van 81.450 euro zal voor 27.150 euro (81.450 x 100.000/300.000) een belastingvrije kapitaaluitkering en voor 54.300 euro (81.450 x 200.000/300.000) een belaste dividenduitkering zijn. Het dividend ondergaat dan het toepasselijk belastingtarief van 30% (tenzij een verminderd belastingtarief tot 15% toegepast kan worden). Een kapitaalvermindering in een vennootschap met winsten is dus vanaf 1 januari 2018 fiscaal minder aantrekkelijk.

Nog snel een kapitaalvermindering doen vóór 1 januari 2018 lijkt dan ook interessant maar toch dient u zich goed te laten adviseren want de fiscus zal niet twijfelen om haar fiscale wapens boven te halen om een niet onderbouwde kapitaalvermindering aan te vechten. Het is ook mogelijk dat het wetsontwerp zal voorzien in een specifieke anti-misbruikmaatregel waarbij een kapitaalvermindering vanaf bijvoorbeeld 1 november 2017 niet tegenstelbaar is aan de fiscus.

Uw ‘intern vereffend kapitaal’ blijft buiten schot!

Gelukkig zal de regering in een uitzondering voorzien. Indien uw vennootschap in het najaar 2013 of het voorjaar 2014 haar belaste reserves heeft omgezet in kapitaal in ruil voor een extra belasting van 10%, dan zal dit kapitaal (ook in het jaar 2018 e.v.) belastingvrij uitgekeerd kunnen worden. U moet hierbij wel rekening houden met een wachttermijn van vier jaar indien uw vennootschap klein was op het moment van de omzetting (of acht jaar indien uw vennootschap toen groot was).

Het is nu afwachten op de definitieve wetteksten van de federale regering. Moet uw vennootschap in het najaar nog een kapitaalvermindering doen? Deze en nog vele andere vragen worden vandaag door ondernemers gesteld. Een advies op maat is de boodschap! Aarzel niet om contact op te nemen met een SBB-kantoor in uw buurt.

Gregory

Gregory

fiscaal adviseur

Schrijf u in op de sectornieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen.