Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

De zorgvolmacht: beslis zelf over de toekomst van uw vermogen

18 sep 17 Door Hilde Verlinden

Wat met uw vermogen als u – hopelijk pas in de verre toekomst – niet meer in staat bent om er zelf beslissingen over te nemen? Sinds 2014 bestaat daar een relatief eenvoudige oplossing voor. Via een zorgvolmacht kunt u een of twee personen als ‘lasthebber’ aanduiden. Zo vermijdt u dat een rechter uw geld onder de hoede plaats van iemand waar u helemaal niet voor gekozen hebt.

Vroeger stopte een volmacht zodra de opdrachtgever (of ‘lastgever’) wilsonbekwaam werd. Een vrederechter stelde dan een bewindvoerder aan die het vermogen beheerde: de zogenoemde gerechtelijke bescherming. De nieuwe zorgvolmacht maakt komaf met die situatie. Vraagt iemand toch aan een vrederechter om een bewindvoerder aan te stellen, dan heeft uw volmacht voorrang.

De zorgvolmacht in een notendop

Meestal is een zorgvolmacht een soort verzekering die u nooit nodig hebt, maar een goede ondernemer houdt rekening met meerdere scenario’s. Zo kunt u ervoor zorgen dat uw kinderen automatisch uw vermogen beheren als u ooit wilsonbekwaam wordt, bijvoorbeeld door dementie of ziekte. Persoonlijke en niet-geldgerelateerde zaken, daarentegen, kunt u met deze volmacht niet regelen. Een eventuele verhuis naar een woonzorgcentrum bijvoorbeeld, of bepaalde medische ingrepen.

De procedure

In sommige gevallen is een notariële akte verplicht om uw zorgvolmacht op te maken. Zo moet u langs de notaris wanneer u uw lasthebber(s) toelaat om onroerende goederen te verkopen of schenkingen te doen. In de andere gevallen kunt u ook een onderhandse akte opstellen. Voorwaarde is wel dat u wilsbekwaam bent op het moment dat u de volmacht opmaakt.

Vervolgens registreert u het document bij de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. Ofwel doet u dat via de griffie, waar u een afschrift van uw volmacht neerlegt, ofwel via de notaris. Is die registratie nog niet in orde op het moment waarop u wilsonbekwaam wordt, dan is uw zorgvolmacht niet geldig.

Wat moet erin?

Dat hangt onder meer af van het type. Zo kunt u kiezen tussen een algemene of een bijzondere volmacht. Die tweede soort hebt u nodig als u schenkingen wil voorzien. Belangrijk is dat het voorwerp van de schenking, de begunstigde en de modaliteiten ervan duidelijk vermeld zijn.

Ook hoe en wanneer het beheer van uw vermogen van u (als ‘lastgever’) naar uw lasthebber gaat, moet u nauwkeurig opnemen in de overeenkomst. Ofwel bepaalt u het tijdstip van de overdracht via een specifieke clausule, ofwel gaat dit moment in zodra u wilsonbekwaam wordt.

Voor sommige rechtshandelingen is een volmacht niet geschikt: als het om heel persoonlijke zaken gaat, kunt u geen vertegenwoordiger kiezen. Denk maar aan de opmaak van een testament, een eedaflegging, de toestemming tot een huwelijk, adoptie enzovoort.

Meer info? Contacteer een specialist in uw buurt

Te allen tijde zélf beslissen over uw geld? Bekijk hoe SBB u ondersteunt met vermogensoverdracht en successieplanning op maat. Of maak gerust een vrijblijvende afspraak met een SBB-adviseur in een kantoor in uw buurt.

Hilde

Hilde

adviseur successieplanning

Schrijf u in op de sectornieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen.