Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

De winstpremie als fiscaalvriendelijke bonus voor uw personeel

01 feb 19 Door Gregory Henin

In het zomerakkoord hield de federale regering een nieuw flexibel bonussysteem boven de doopvont: de winstpremie. Maar hoe gaat de uitkering van zo’n bonus precies in zijn werk? En in welke mate is ze echt fiscaal interessanter dan pakweg een gewone bonus of loonbonus? We maken voor u de rekensom.

Met de winstpremie kent u uw werknemers een deel van de winst van uw vennootschap toe in de vorm van een bonus. Voor hun betrokkenheid is dat alvast een plus. Ze profiteren immers mee van de positieve resultaten waar ze zelf mee hun schouders onder hebben gezet. Let wel: bestaand loon in een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst mag u in geen geval vervangen door een winstpremie.

Twee soorten: Identiek of gecategoriseerd

In het geval van een zogeheten identieke premie valt elke werknemer onder hetzelfde bonusregime. U keert hen bijvoorbeeld allemaal 1.000 euro uit, of 2% van hun bruto jaarloon. Gaat u echter voor een gecategoriseerde winstpremie, dan bepaalt u het bonusbedrag per werknemerscategorie. Zo kunt u uw kaderleden bijvoorbeeld 2.000 euro bonus geven en de rest van het personeel 1.500 euro.

Gewone bonus, loonbonus of winstpremie?

Hoe zit het nu met de (para)fiscale druk? Drie cijfervoorbeelden geven u een duidelijk beeld.

Voorbeeld 1

Per werknemer Gewone bonus Loonbonus Winstpremie
Brutoloonkost voor werkgever 1.000 1.000 1.000
Werkgeversbijdrage -242 -248 nvt
Vennootschapsbelasting nvt nvt 228
Bruto bonus 758 752 772
Werknemersbijdrage (13,07%) -99 -98 -101
Subtotaal 659 654 671
Fiscale inhouding -349 nvt -47
Netto bonus voor werknemer 310 654 624
(Para-) fiscale druk in % 69,05% 34,64% 37,61%

Voorbeeld 2

Per werknemer Gewone bonus Loonbonus Winstpremie
Brutoloonkost voor werkgever 4.406 4.406 4.406
Werkgeversbijdrage -1.068 -1.093 nvt
Vennootschapsbelasting nvt nvt 1.006
Bruto bonus 3.338 3.313 3.400
Werknemersbijdrage (13,07%) -436 -433 -444
Subtotaal 2.902 2.880 2.956
Fiscale inhouding -1.538 nvt -207
Netto bonus voor werknemer 1.364 2.880 2.749
(Para-) fiscale druk in % 69,05% 34,64% 37,61%

Voorbeeld 3

Per werknemer Gewone bonus Loonbonus Winstpremie
Brutoloonkost voor werkgever 5.000 nvt 5.000
Werkgeversbijdrage -1.212 nvt nvt
Vennootschapsbelasting nvt nvt 1.141
Bruto bonus 3.788 nvt 3.859
Werknemersbijdrage (13,07%) -495 nvt -504
Subtotaal 3.293 nvt 3.354
Fiscale inhouding -1.745 nvt -235
Netto bonus voor werknemer 1.548 nvt 3.119
(Para-) fiscale druk in % 69,05% nvt 37,61%

Het verdict?

Een gewone bonus wordt zwaar belast, zoveel is duidelijk. De loonbonus (voluit: niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen) lijkt hier het voordeligst uit de bus te komen. Maar de loonbonus is administratief wat zwaarder, en bovendien wettelijk beperkt tot 3.313 euro bruto.

Voor- en nadelen van de winstpremie

Winstpremies zijn vrijgesteld van personenbelasting, uw werknemers betalen enkel 7% taks op hun bonus. Een identieke winstpremie is bovendien vrij eenvoudig: de toekenning ervan kan in de algemene vergadering die de jaarrekening goedkeurt.

Het belangrijkste minpunt? Voor uw vennootschap is de winstpremie niet aftrekbaar. Om de totale brutoloonkost te berekenen, moet u dus de vennootschapsbelasting (basistarief van 29,58%) mee in rekening nemen.

Geen verworven recht voor de toekomst

Elk jaar opnieuw hebt u de vrijheid om een winstpremie toe te kennen of niet. Door de bonus één keer uit te keren, ontstaat er dus geen verworven recht voor de toekomst. Verder worden uw werknemers geen aandeelhouder van uw onderneming door de premie in ontvangst te nemen. Bij een verloning in gratis werkgeversaandelen is dat bijvoorbeeld wel het geval.

Conclusie?

De winstpremie is een mooi extra instrument om uw medewerkers mee te laten delen in uw winst. Maar vergelijk de verschillende opties zeker met elkaar voor u de knoop doorhakt. U kunt steeds terecht bij een SBB-kantoor in uw buurt. Onze adviseurs helpen u met plezier op weg.

Gregory

Gregory

fiscaal adviseur

Schrijf u in op de sectornieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen.