Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

De wateraangifte in 2018: dit hebt u nodig voor het heffingenloket

16 jan 18 Door Sara Kelchtermans

Als ‘grootverbruiker’ van water moet u elk jaar vóór 15 maart een aangifte van uw waterverbruik indienen. Dat doet u online, via het Vlaamse heffingenloket. In januari kreeg u normaal gezien van de overheid een brief met een toegangscode. Dit artikel loodst u vlot door de procedure.

U kunt uiteraard uw aangifte helemaal zelf regelen. Maar speelt u liever op zeker, vraag dan raad bij uw lokale SBB-kantoor. De VMM blijft immers streng: bij fouten (door verkeerde gegevens, foutieve tellerstanden, ontbrekende of verzegelde tellers …) riskeert u fikse boetes.

Checklist: hou deze zaken bij de hand

 • Factuur van de watermaatschappij van 2017
 • Aantal gezinsleden en aantal werknemers
 • Gegevens van de grondwaterputten én tellerstanden van de debietmeters
 • Register met tellerstanden (voor mobiele pompen)
 • Tellerstanden/afspoelbare oppervlakte van gebruikt hemelwater
 • Tellerstanden/captatieheffing opgepompt oppervlaktewater
 • Lozingsplaats
 • Attest IBA (Individuele Behandeling van Afvalwater)

Twee soorten heffingen

Een eerste heffing betaalt u op waterverontreiniging. Die bedraagt voor 2018 bedraagt 52,39 euro per vervuilingseenheid. Die is afhankelijk van de hoeveelheid water die u gebruikt en de toepassing ervan. Deze factoren bepalen immers de vuilvracht van uw afvalwater.

Om de vuilvracht te bepalen, hebt u twee opties: ofwel meet u uw geloosde afvalwater, ofwel kiest u voor de forfaitaire berekening. Aangezien de landbouwsector relatief voordelig belast wordt, verkiezen de meesten de forfaitaire aangifte.

De grondwaterheffing is afhankelijk van de hoeveelheid grondwater die u oppompt en van de diepte en de locatie ervan. In 2018 zijn er nieuwe factoren van toepassing. Als u bijvoorbeeld water uit een diepe afgesloten grondlaag wil pompen, moet u logischerwijs meer betalen.

Kortingen en vrijstellingen

De overheid stimuleert duurzaam watergebruik. Irrigeert u bijvoorbeeld uw gronden met regenwater, dan krijgt u korting op de heffing op waterverontreiniging. Ook als u de eerste waterlaag onder het grondoppervlak (de ‘freatische’ laag) gebruikt om te besproeien, kunt u besparen op de grondwaterheffing.

In enkele gevallen kunt u ook vrijgesteld worden of een sociaal tarief aanvragen. Op de website van de VMM staan alle situaties overzichtelijk opgesomd.

Bronbemaling

Voor bronbemaling gelden zowel de grondwaterheffing (oppompen) als de heffing op waterverontreiniging (lozen). De eerste is echter niet van toepassing als de bemaling nodig is om:

 • bouwkundige werken uit te voeren
 • openbare nutsvoorzieningen aan te leggen
 • het gebruik of de exploitatie van gebouwen of terreinen mogelijk te maken of te houden

In dat laatste geval hebt u wel een hydrologisch attest nodig van een erkend deskundige.

Loost u bemalingswater op oppervlaktewater, zoals een gracht of een kunstmatige afvoer van hemelwater? Dan bent u vrijgesteld op de heffing op waterverontreiniging. Loost u in de openbare rioleringen, dan is een heffing wel mogelijk (afhankelijk van de situatie).

In de praktijk: reken op uw SBB-expert

Speel op zeker en schakel tijdig de hulp in van een expert. Uw SBB-kantoor ondersteunt u graag met raad en daad.

Sara

Sara

milieuadviseur

Schrijf u in op de sectornieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen.