Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

De verzamelaanvraag in 2018: nieuwe vergroeningsvoorwaarden

02 jan 18 Door Geertrui Goyens

Als landbouwer hebt u recht op subsidies, op voorwaarde dat u voldoet aan bepaalde verplichtingen opgelegd door de Vlaamse overheid. Via de verzamelaanvraag, die u jaarlijks online indient, kunt u in één keer steunmaatregelen aanvragen en aangiften uitvoeren. Maar vanaf 2018 gelden nieuwe vergroeningsvoorwaarden om een premie te ontvangen. Een overzicht.

Via het e-loket Landbouw en Visserij kan elke landbouwer jaarlijks zijn verzamelvraag voorbereiden en indienen. Op die manier toont u dat u aan bepaalde eisen voldoet en kunt u premies bekomen. Zo is er de vergroeningspremie, een financiële compensatie voor uw ecologische inspanningen. Daarvoor gelden sinds dit jaar nieuwe voorwaarden.

5% ecologisch aandachtsgebied

Bezit u meer dan 15 ha bouwland, dan bent u verplicht om 5% daarvan als ecologisch aandachtsgebied (EAG) te behouden. Dat percentage stijgt dus niet naar 7%, zoals eerder aangekondigd was. Wél stijgt de factor van EAG stikstofbindende gewassen van 0,7 naar 1 zodat 1 ha stikstofbindende gewassen voor de volledige oppervlakte meetelt voor uw EAG.

Nieuwe landschapselementen

Heggen (teeltcode 4) en bomenrijen (teeltcode 10) kunt u nu als EAG-perceel aangeven. De voorwaarden van beide landschapselementen vindt u in deze fiche.

Verbod op gewasbeschermingsmiddelen bij EAG

Ook nieuw is het verbod op gewasbeschermingsmiddelen (inclusief zaadontsmetting) op EAG. Concreet mag u de akkerranden, de stroken langs bosranden en stikstofbindende gewassen niet langer besproeien. Enkel voor groenbedekking kunt u nog fytoproducten gebruiken, op voorwaarde dat u dat na de aanhoudingsperiode en vóór de inwerking doet.

Aanhoudingsperiode groenbedekkers

De minimale aanhoudingsperiode voor groenbedekkers bedraagt nu 8 weken. In het kort:

Landbouwstreek Inzaaien voor Aanhouden tot
Algemeen 1 november 31 januari
Leemstreek 1 oktober 30 november
Polders en duinen 20 augustus 15 oktober

Teeltvrije strook langs waterlopen activeren

De verplichte 1 meter teeltvrije strook langs waterlopen kunt u activeren als EAG als het gaat om bouwland (wegingsfactor 1 m2 = 1,5 m2) dat het hele jaar in gebruik is. De vroegere bufferstrook van 5 meter verdwijnt dus, maar kan nog als EAG akkerrand worden aangegeven. Die akkerrand mag voortaan meer dan 20 m breed zijn, hoewel de oppervlakte EAG wel wordt afgerond op 20 m. Voor controles van de Mestbank hoeft u teeltvrije zones trouwens niet aan te geven in de verzamelaanvraag: het is de controle ter plaatse die telt.

Nieuwe uitzonderingen vergroening

Zowel bij EAG als gewasdiversificatie gelden nieuwe uitzonderingsregels voor bedrijven die 75% van hun areaal bouwland gebruiken voor grasland, braakliggend land, de teelt van vlinderbloemige gewassen of een combinatie daarvan. De voorwaarde dat het resterende bouwland niet meer dan 30 ha bedraagt, valt weg.

Aanpassing rode en paarse percelen

Het digitaal hoogtemodel – een parameter bij de berekening van de erosiegevoeligheidskaart – werd verder verfijnd. Het nieuwe model houdt rekening met holle wegen, bomenrijen en taluds die aan de rand van een perceel liggen. Gevolg: het aantal rode en paarse percelen daalt, al zijn er ook percelen die een erosieklasse stijgen.

In de praktijk: reken op uw SBB-expert

Als klant bij SBB voldoet u aan alle vergroeningseisen om de vergroeningspremie te ontvangen – daar zorgt uw SBB-expert voor. Nog vragen over de verzamelaanvraag? Geef uw SBB-kantoor een seintje.

Geertrui

Geertrui

landbouwadviseur

Schrijf u in op de sectornieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen.