Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

De omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2018: hoe verloopt de procedure?

11 dec 17 Door Jan Meykens

Vanaf 1 januari 2018 zal de omgevingsvergunning de stedenbouwkundige en milieuvergunning vervangen. Dat u uw aanvraag voortaan aan één digitaal Omgevingsloket richt, moet de procedure een stuk eenvoudiger en vlotter maken. Bovendien blijft de omgevingsvergunning ook voor onbepaalde tijd geldig. Deze blogpost maakt u wegwijs in de nieuwe regeling.

Officieel trapte de Vlaamse overheid de omgevingsvergunning al af op 23 februari 2017. Maar de lancering verliep vooral op technisch vlak niet van een leien dakje. Projecten die bij de gemeente ingediend moeten worden, verliepen daarom via een gefaseerde invoering. Vanaf 1 januari 2018 zal iedereen via dezelfde procedure en hetzelfde digitale loket moeten werken.

Wanneer (g)een omgevingsvergunning?

U hebt een omgevingsvergunning nodig om ‘omgevingsprojecten’ te realiseren:

  • Stedenbouwkundige handelingen, zoals het oprichten van een nieuw gebouw
  • Exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten, zoals een airco, het lozen van afvalwater, de opslag van bepaalde producten, de productieactiviteiten, e.a.
  • Verkaveling van gronden, zoals het opdelen van een grond in meerdere bouwlotenVroeger had u voor elk van deze projecten een aantal vergunningen nodig. Zo vergde de bouw van een serre een stedenbouwkundige vergunning en een milieuvergunning. Maar dankzij de omgevingsvergunning wordt dit nu beschouwd als een gemengd project: de omgevingsvergunning overkoepelt dus de oude vergunningen in één procedure, in één nieuwe vergunning. Wat hetzelfde blijft: soms hebt u géén vergunning nodig. Voor kleine bouwwerken zijn er bijvoorbeeld vrijstellingen of geldt enkel een meldingsplicht bij uw gemeente. In onze praktijkgids over de omgevingsvergunning vindt u alle procedures tot in de details.

Gewoon of vereenvoudigd

Voor een stedenbouwkundige vergunning klopte u vroeger meestal aan bij de gemeente, terwijl de gemeente of de provincie uw aanspreekpunt was voor een milieuvergunning. Nu dient u uw project in bij het digitaal loket waarna de bevoegde overheid uw aanvraag integraal zal beoordelen. Gaat het om een relatief kleine aanvraag, dan zal uw gemeente wellicht verantwoordelijk zijn. Houdt uw activiteit veel milieurisico’s in, dan beoordeelt uw provincie of de Vlaamse overheid het project.

Ook hoe lang u vervolgens op uw vergunning moet wachten, hangt af van de complexiteit van uw project. Voor eenvoudige bouw- of milieuprojecten krijgt u binnen de 60 dagen een antwoord. Als die ‘vereenvoudigde procedure’ niet kan, bijvoorbeeld omdat er een openbaar onderzoek of milieueffectenrapport nodig is, dan geldt de gewone procedure. In dat geval bedraagt de beslissingstermijn tussen de 105 en 120 dagen.

Bijkomende wijzigingen

Nog een in het oog springende wijziging is de onbepaalde termijn van de omgevingsvergunning. In de plaats komt een evaluatiesysteem, dat moet waken over de gezondheid van mensen en het milieu. Bij grote risico’s kan de overheid bijvoorbeeld de milieuvoorwaarden bijstellen of zelfs uw vergunning beperken.

Ook de zogenoemde administratieve lus is van belang. Die houdt in dat u na een openbaar onderzoek of tijdens de beroepsprocedure nog zaken kunt wijzigen aan uw aanvraag. Een nieuw openbaar onderzoek kan dan opgestart worden, zonder dat u daarvoor een volledig nieuwe aanvraag moet indienen.

Meer weten of uw vergunning aanvragen?

Hoewel de omgevingsvergunning zeker een positieve maatregel is, blijft de opmaak van uw vergunningsdossier delicate materie – zeker in de context van complexe milieu- en stedenbouwwetgeving. Onze milieu- en bouwadviseurs zorgen daarom voor professionele begeleiding op maat van uw bedrijf.

Meer nieuws en alle wettelijke bepalingen rond de omgevingsvergunning leest u in onze praktijkgids.

Jan

Jan

productmanager milieu

Schrijf u in op de sectornieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen.