Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Dan tóch btw-heffing op onroerende verhuur vanaf 1 oktober 2018

10 apr 18 Door Leslie Rottiers

 

‘Coup de théâtre’ in het fiscale landschap: de btw-heffing op onroerende verhuur die in oktober 2017 nog was afgevoerd, werd nu tóch goedgekeurd tijdens de begrotingscontrole van maart 2018. Meer zelfs: de nieuwe btw-regels zullen al vanaf 1 oktober 2018 ingaan. Een overzicht van wat al officieel is.

Nieuw vanaf oktober 2018

Er zullen twee ingrijpende veranderingen plaatsvinden. In de eerste plaats wordt er een btw-heffing ingevoerd op de verhuur van professionele gebouwen of gedeeltes van die gebouwen. Deze heffing is optioneel en kan enkel onder deze voorwaarden:

  • het gebouw werd na 1 oktober 2018 opgericht, of wordt sindsdien grondig gerenoveerd;
  • zowel de verhuurder als btw-plichtige huurder gaan akkoord;
  • de herzieningstermijn voor de btw op de bouw- of renovatiekost bedraagt 25 jaar.

Daarnaast komt er een verplichte btw-heffing op de ‘kortdurende’ verhuur van onroerende goederen aan zowel professionele als particuliere huurders. Sociaal-culturele voorzieningen (ziekenhuizen, universiteiten, musea, verenigingsgebouwen …) vallen daarbuiten.

Waarom hervormen?

De verhuur van onroerende goederen is tot 1 oktober 2018 niet onderworpen aan btw. Dat betekent dat een verhuurder zijn btw op oprichtings-, onderhouds- of verbouwingskosten niet kan recupereren en bijgevolg vaak zijn huurprijzen moet optrekken. Dat is dan weer nadelig voor de huurders.

De impact

De geplande btw-hervorming brengt heel wat voordelen met zich mee. In de eerste plaats is er de aanzienlijke besparing voor verhuurders en huurders omdat de btw op de oprichtingswerken en grondige renovatiewerken fiscaal aftrekbaar wordt. Daarnaast helpen de nieuwe maatregels ook om de concurrentiekloof met buurlanden zoals Nederland, waar onroerende verhuur al langer onderworpen is aan btw, te dichten en investeringen op de Belgische vastgoedmarkt te stimuleren.

Meer weten?

Hou alvast onze blog in de gaten om van het laatste fiscale en juridische nieuws op de hoogte te blijven. Specifieke vragen? Neem contact op met een van onze kantoren: we helpen u graag op weg!

Leslie

Leslie

fiscaal adviseur

Schrijf u in op de sectornieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen.