Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Cultuurcontract afsluiten? Dat kan ook als pachter.

18 sep 17 Door Isabel Dillen

Niet alleen eigenaars kunnen een cultuurcontract –ook seizoenspacht genoemd – afsluiten met een derde. Ook pachters kunnen deze landbouwovereenkomst ondertekenen. Kan u als huurder een stuk landbouwgrond voor korte termijn missen? Dan is deze vorm van onderverhuur een interessante optie. Wel bent u gebonden aan strikte voorwaarden. Anders riskeert u dat uw cultuurcontract beschouwd wordt als een verboden onderpacht. We vertellen u kort en helder de 4 regels waar u op moet letten.

De voorwaarden voor u als pachter-verhuurder:

1. U bent landbouwexploitant

Om de hoedanigheid van exploitant te hebben, moet u als pachter-verhuurder zelf een landbouwbedrijf runnen. Uw doelstelling is commercieel: wat u produceert, verkoopt u.

2. U hebt de voorbereidings- en bemestingswerken uitgevoerd

Als pachter-verhuurder bent u verplicht om de voorbereidende en bemestingswerken uit te voeren. U mag die wel laten uitvoeren door een derde partij, maar ze zijn altijd voor uw rekening en vallen onder uw verantwoordelijkheid.

3. Er mag maar één bepaald gewas worden geteeld

De huurder kan met een cultuurcontract slechts één teelt verbouwen. Een cultuurcontract voor het telen van twee opeenvolgende gewassen is ongeldig, want u als exploitant moet telkens de voorbereidings- en bemestingswerken uitvoeren.

4. De looptijd bedraagt minder dan één jaar

Een cultuurcontract is een huurovereenkomst voor korter dan één jaar. Die duurtijd kan wel over twee kalenderjaren lopen. Zo kan u de grond verhuren van november tot en met september in het volgende jaar. Zodra de duur één jaar overschrijdt, is er sprake van verdoken onderpacht.

Wat als u de voorwaarden schendt?

Een cultuurcontract dat niet aan de voorwaarden voldoet, wordt beschouwd als een verdoken onderpacht. De gevolgen zijn ingrijpend: de duurtijd wordt automatisch gebracht op 9 jaar. De eigenaar kan de pachtontbinding vorderen wegens een verboden onderpacht, waardoor u de pachtgrond definitief verliest.

Een verwittigd man is er twee waard, dus informeer u grondig over het cultuurcontract! Onze land- en tuinbouwspecialisten helpen u graag verder.

Isabel

Isabel

juridisch adviseur

Schrijf u in op de sectornieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen.